Bijeenkomst 'De toekomst van Burgerzaken'

donderdag 29 augustus 2019


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je 29 augustus van 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) tot 20.00 uur in Zwolle uit om te praten over de toekomst.

Welke veranderingen zie jij bij de afdeling Burgerzaken op de middellange termijn, hoe gaan je daarmee om en waar lopen je tegenaan?

 

In ronde tafelgesprekken gaan we uiteen om (o.a.) de volgende vragen te behandelen:

 • Welke taken/werkzaamheden verwachten je dat er in 2024 zijn?
 • Welke uitdagingen zijn er?
 • Waar sta je nu en hoe denk je waar te komen?
 • En vooral ook: Waar kan BZK mee helpen?

 
Doelgroep:

 • Leidinggevenden (tactisch en strategisch niveau)
 • Adviseurs en senior-medewerkers die die bezig zijn met deze (organisatie)vraagstukken
 • Hoofden Burgerzaken
 • Beleidsadviseurs Burgerzaken

Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees snel en meld je nu alvast aan!

Achtergrond en verdieping

De afdeling Identiteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil graag een beter beeld krijgen van hoe gemeenten met de veranderingen omgaan. Het gaat daarbij expliciet om een verdieping van onderzoeken die al gedaan zijn en om de middellange termijn. Hierna wil de afdeling kijken of er ondersteunende maatregelen voor het beleid nodig zijn.
 
Wat betreft veranderingen denkt BZK aan:

 • Veranderingen in het proces t.a.v. identiteits- en reisdocumenten, zoals de ontwikkeling van eID op de ID-kaart, verlenging van de looptijd van een paspoort van vijf naar tien jaar (vanaf 18 - jaar).
 • Gegevensuitwisseling: het breder gebruiken van BRP-gegevens voor andere overheden.
 • Organisatorische veranderingen, zoals intergemeentelijke samenwerking. Veel gemeenten werken al samen. Dit gebeurt op veel verschillende manieren. Welke samenwerkingsvorm kiezen gemeenten en waarom? En wat zijn belemmeringen voor samenwerken?
 • Personeel: het werk vergt een bepaalde scholing. Afhankelijk van onder andere de economie kunnen gemeenten wellicht beter of slechter voldoende personeel vinden. Het takenpakket van een medewerker kan daarbij ook uitmaken. Ook werken sommige gemeenten met specifieke uitzendbureaus voor de taken. Hoe werven ze personeel (tijdelijk, vast, via uitzendbureau; breed voor Burgerzaken of smal, voor bijvoorbeeld alleen reisdocumenten)? Welke ontwikkelingen maken het werk gemakkelijker? Welke moeilijker? Kortom, wat zijn oplossingen en wat zijn belemmeringen?

 
Deze verandering vinden plaats in een context waar nog meer in beweging is bijvoorbeeld:

 • Administratieve veranderingen, zoals de registratie van levenloos geboren kinderen en het genderneutraal registreren van burgers.
 • Verbetering dienstverlening: veel gemeenten zijn bezig om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door ruime openingstijden, op afspraak werken (minder wachttijden), producten thuisbrengen (o.a. bij ouderen), meer digitaal kunnen regelen.


Meld je aan