Bijeenkomst Digitale Identiteit

dinsdag 09 oktober 2018

De NVVB organiseert de komende tijd diverse bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s. Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert de NVVB een bijeenkomst over het thema Digitale Identiteit. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij, samen met onze leden (managers, portefeuillehouders en adviseurs Dienstverlening/Publiekszaken) en onze private partners, bestaande en nieuwe ontwikkelingen binnen dit thema. Het samenbrengen van leden en partners is om te bekijken hoe we elkaar kunnen helpen kan en mogelijk komen we gezamenlijk tot nieuwe inzichten.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Welkomstwoord
Milo Schoenmaker, burgemeester gemeente Gouda
13.10 uur Presentatie Digitale Identiteit
Jorinde Ter Mors, gemeente Utrecht
13.40 uur Presentatie Digitale Identiteitslab
Jorgen Bogaard, ministerie van BZK
14.00 uur Pauze
14.30 uur Groepsgesprekken
Door middel van stellingen
16.00 uur Einde

Het programma begint om 13.00 uur (12.30 uur inloop) met een plenaire presentatie. Tijdens deze plenaire presentatie vertelt Jorinde Ter Mors, gemeente Utrecht (lees hier een interview met Jorinde in B&R) waar zij mee bezig zijn op het gebied van Digitale Identiteit. Hierbij kan ook gedacht worden aan het digitale identiteitslab waar de gemeente Utrecht aan deelneemt.

Na het plenaire deel splitsen de aanwezigen in groepen van maximaal 8. Elke groep krijgt diverse stellingen die betrekkingen hebben op het thema. Deze stellingen worden van te voren bedacht. Door de diversiteit van de bezoeker aan tafel hopen we op mooie uitkomsten waar alle partijen wat mee kunnen en wellicht mee verder gaan. De groepsgesprekken bestaan uit drie verschillende rondes van 20 minuten aan tafel en vervolgens is er 10 minuten de ruimte voor discussie tussen de tafels.

Aanwezigen
Naast de gemeente Utrecht, zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG vertegenwoordigd zijn en aansluiten bij de gespreksgroepen. Daarnaast hopen wij op de aanwezigheid van onze leden (portefeuillehouders Dienstverlening, Managers Burgerzaken, Adviseurs Dienstverlening van gemeenten). Hoe meer verschillende partijen, hoe effectiever de bijeenkomst.

Locatie
Gemeente Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar evenementen@nvvb.nl.