Digitalisering en gevolgen voor het werk

woensdag 07 juni 2017

De komende transformatie van burgerzaken vraagt om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers. Om gemeenten te ondersteunen bij de uitdaging die voor hen ligt organiseert het A+O fonds Gemeenten samen met de NVVB de Verander & Leer-bijeenkomst: De nieuwe identiteit van Burgerzaken. In deze bijeenkomst verkennen we de gevolgen van digitalisering voor het werk en gaan we in op het managen van het transformatieproces en het professionaliserings- en inzetbaarheidsvraagstuk voor medewerkers (HR-aspecten). De eerste leerbijeenkomst vindt plaats op 7 juni a.s. waarna nog diverse regionale bijeenkomsten volgen.

Programma

13.00 Inloop
13.30 Opening:
Inleiding over de nieuwe identiteit van Burgerzaken door Mariëlle Slooff, NVVB. De focus wordt gelegd op de ontwikkelingen rondom rijbewijzen.
14.00 Verkenning van het transformatieproces, het professionaliserings- en inzetbaarheidsvraagstuk van Burgerzaken. Presentatie onderzoek en Transformatievizier.
15.00  Pauze
15.15  “De Prioriteitentafel”: met behulp van het Transformatievizier gezamenlijk handelingsperspectieven onderzoeken en prioriteiten bepalen voor jouw eigen gemeente.
16.00 Praktijkvoorbeeld: Wat kan Burgerzaken leren van de aanpak bij de digitalisering van Landmeting Utrecht? (Arianne van der Velden, Teamleider gemeente Utrecht)
16.30  Afsluiting en borrel

Voor wie

De verander- en leerbijeenkomst is bestemd voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van burgerzaken.

Begeleiding

Joke Bergshoeff en Patrick van Beukering begeleiden deze Verander&Leer-bijeenkomst. Beiden zijn specialisten in Human Resource Development en Employability en goed thuis in de veranderopgaves.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud en de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met: Renz Davits of Sandra de Weerd, A+O fonds Gemeenten, evenementen@aeno.nl of 070 763 00 32.

Inschrijven op de website van A+O fonds Gemeenten.