Najaarsvergadering Noord-Holland

dinsdag 21 november 2017

Locatie najaarsvergadering Noord-Holland: gemeente Alkmaar, Langestraat 97, 1811 JD Alkmaar

Programma najaarsvergadering Noord-Holland

09.30 uur

Welkom!

Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur

Opening

Petra Kras, voorzitter afdeling Noord-Holland NVVB

10.05 uur

Afdelingsnieuws en huishoudelijke mededelingen

Wijzigingen in afdelingsbestuur:

  • Aftreden Marco Brederveld, gemeente Hollands Kroon
  • Aantreden Deborah Bakker-Wouts, gemeente Koggenland

Petra Kras, voorzitter afdeling Noord-Holland NVVB

10.10 uur

NVVB nieuws en actualiteiten & Introductie Raymond van Mourik, directeur NVVB

Simon Rijsdijk, voorzitter NVVB

10.30 uur

Digitale dienstverlening en ontwikkeling Burgerzaken

Renz Davits, programmamanager A+O fonds Gemeenten
Simon Rijsdijk, voorzitter NVVB

11.00 uur

Online dienstverlening en Digitale Agenda 2020

Theo Peters, productportfoliomanager GEMMA, KING

11.30 uur

Schijnhuwelijken

Enrico Heesakkers, senior inspecteur, Immigratie- en Naturalisatiedienst

12.15 uur

WTI

  • Terugkoppeling Werkgroep WTI Noord-Holland
  • Bespreken door de deelnemende gemeenten aangeleverde casuïstiek
12.30 uur Afronding en lunch
13.30 uur Einde najaarsvergadering NVVB Afdeling Noord-Holland

Aanmelden

Meld je aan voor de najaarsvergadering vóór 18 november 2017 via het inschrijfformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.