Regiocongres Noord-Oost, Friesland & Overijssel 2018

donderdag 01 november 2018

Inschrijven bezoekers
De inschrijving voor bezoekers is geopend. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Inschrijven standhouders
De beursvloer in Assen is vol. Inschrijven als standhouder kan niet meer.

Programma regiocongres Assen
Titel: 'Burgerzaken -- No - Nonsense'

08.00 - 09.00 Welkom!  
09.00 - 09.15 Opening & huishoudelijke mededelingen Rudy van der Linde
09.15 - 09.30 Nieuws & actualiteiten NVVB Simon Rijsdijk
09.30 - 10.00 RNI Bart de Gans & Nanda Kok, RvIG
10.00 - 10.30 De fraudeur te slim af
De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit levert gemeenten signalen over adressen waar adresonderzoek wenselijk is. Wat begint als een LAA-signaal kan nog een flink staartje hebben. Sylvia Wam van de Gemeente Den Haag geeft de zaal een kijkje in haar keuken. Ook vertelt ze wat je gemeente naast een betrouwbare BRP heeft aan het doen van LAA-adresonderzoek.
Sylvia Wam, gemeente Den Haag
10.30 - 11.30 Bezoek aan de beursvloer  
11.30 - 12.00 Digitale Identiteit Donovan Karmat Ali, gemeente Utrecht
12.00 - 12.30 Wat kun je doen om datalekken te voorkomen? René van Rennen, CISO gemeente Almelo
12.30 - 13.30 Lunch  
13.30 - 14.15 Bezoek aan de beursvloer  
14.15 - 14.45 Centrale stemopneming verkiezingen Rien Harmsen & Henry Meerman
14.45 - 15.15

Invloed van het Europese recht op het Nederlandse nationaliteitsrecht

Gerard René de Groot
15.15 - 15.45 Slotact Thijs Kemperman
15.45 Borrel