Regiocongres NVVB Gelderland

donderdag 31 oktober 2019

 

De inschrijving voor het regiocongres Gelderland is nog niet geopend! 

Thema: Onvervalst burgerzaken

Wil je een stand op de beursvloer van dit regiocongres (of een van de andere regiocongressen)? Stuur ons een mail!

Entree: €16,50

Van der Valk Duiven
Impuls 2
6921 RK Duiven
 

Concept-programma:

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee en gelegenheid tot standbezoek en netwerken
10.00 – 10.15 uur Opening
Jan van der Kamp
10.15 – 10.45 uur NVVB nieuws, stand van zaken Slagkracht en actualiteiten
Jan van der Kamp
10.45 – 11.30 uur Vitale vakantieparken in Apeldoorn
Tijdens het plenaire programma neemt Huub Hooiveld (programmamanager Vitale Vakantieparken van de gemeente Apeldoorn) je mee in de Apeldoornse aanpak van Vitale Vakantieparken. Wat ziet Apeldoorn als de belangrijkste opgave en welk instrumentarium zet ze in om deze complexe en hardnekkige problematiek aan te pakken? Uiteraard aandacht voor alles wat je hierbij tegenkomt: van wel of niet inschrijven in de BRP tot en met ondernemers stimuleren om hun toeristisch recreatief product te vernieuwen. Een conclusie kunnen we alvast verklappen: Vitale Vakantieparken vergt een integrale aanpak vanuit alle betrokken disciplines. Samenwerken is essentieel.
Huub Hooiveld (Gemeente Apeldoorn)
11.30 – 12.00 uur Koffie- en theepauze met gelegenheid tot standbezoek en netwerken
 
12.00 – 12.45 uur Workshopronde 1
 
1a. Onderzoek nieuwe technologie in aanvraagproces reisdocumenten
Misschien sta je er niet altijd bij stil, maar de Nederlandse identiteitsbewijzen behoren tot de veiligste ter wereld. Iets om trots op te zijn. Maar om dit zo te houden, moeten we daar wel iets voor doen. De Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is daarom al geruime tijd bezig met het verkennen van mogelijkheden en inzet van nieuwe technologieën binnen het aanvraagproces van reisdocumenten. Dit zou het aanvraagproces namelijk veiliger, betrouwbaarder en efficiënter kunnen maken. RvIG vertelt je meer over de opzet van het onderzoek en de samenwerking met twee gemeenten.
Dinusha Frings (RvIG)
 
1b. Vitale vakantieparken 
In de workshop zoomen we verder in op de dagelijkse praktijk van Vitale Vakantieparken. Doel is uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar. Hoe gaan we om met (tijdelijk) wonen op vakantieparken? En met het toekennen van een adres aan een recreatiewoning en inschrijving in de BRP? En welke uitgangspunten voor handhaving hanteren we hierbij?
Huub Hooiveld (Gemeente Apeldoorn)
 
1c. Het Ariadne project
Ondermijning van de democratische rechtstaat is een groot probleem, ook in de provincie Gelderland. Het beperkt zich niet alleen tot drugscriminaliteit in de grote steden maar het kan ook aanwezig zijn op het vakantiepark in de gemeente waar u werkzaam bent. Het kan gaan om niet-recreatief gebruik (wonen of huisvesting van arbeidsmigranten) maar ook om adres- en identiteitsfraude, belasting- of zorgfraude. Bijvoorbeeld doordat mensen (on)bewust niet of niet correct in de basisregistratie personen ingeschreven staan. Om ondermijning op en rondom de ruim 700 vakantieparken in Gelderland aan te pakken is in 2019 het Ariadne project gestart. Het Ariadne project is een samenwerkingsproject van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en provincie in Gelderland en ondersteunt gemeenten bij hun aanpak van ondermijning op vakantieparken. Tijdens de workshop zal ingegaan worden op de problematiek, hoe het Ariadne project gemeenten hierin kan ondersteunen maar ook hoe u kunt helpen de ondermijning te voorkomen en aan te pakken.
Arjan Stokreef en Joey Waaijer (Ariadne project)
12.45 – 13.45
 uur
Lunch en gelegenheid tot standbezoek en netwerken
 
13.45 – 14.30 Workshopronde 2
2a. Waar gehackt wordt vallen spaanders
Op 6 juni 2019 is ontdekt dat hackers een aanval hebben uitgevoerd op het ICT-netwerk van de gemeente Lochem. Hierdoor hebben onbevoegden toegang gekregen tot het netwerk van de gemeente. Direct is forensisch onderzoek gestart. En is gedaan wat nodig is als je als gemeente wordt getroffen door een cyber-incident. Lochem moest de ICT en daarmee alle dienstverlening een aantal uren stilleggen, om na de hack te werken aan herstel. Vragen over het hoe, waarom en wanneer van de hack komen tijdens deze workshop niet aan de orde maar wel wat heeft dit betekent voor de communicatie en de dienstverlening.
Ela van der Weerden
 
2b. WTI over landelijke werkinstructie
Een proces is succesvol met een duidelijke werkinstructie. De werkinstructie valt of staat met goede afspraken met de ketenpartners om identiteits- of documentenfraude tegen te gaan. Wanneer doe je aangifte bij de politie? In deze workshop leer je om een volledige aangifte te maken aan de hand van de werkinstructie.
Raymond Veldboer
 
2c. Project virtuele Identiteit (vID)
Hebben we straks allemaal een vituele identiteit op onze telefoon staan, uitgegeven door de gemeente? Onderzoek naar de technische, maatschappelijke en juridische haalbaarheid van de vID, dit om een beslissing te kunnen nemen over ontwikkeling en implementatie van een vID.
Jasper Mutsaers/Jerry van Ekeren (RvIG)
14.30 – 15.15
 uur
Koffie- en theepauze met gelegenheid tot standbezoek en netwerken
 
15.15 – 16.00
 uur
Workshopronde 3
3a. Campagne identiteitsfraude onder jongeren
Tjibbe Fromberg (RvIG)
 
3b. Schijnerkenningen
Centraal bij het tegengaan van schijnerkenningen staat de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs). Maar hoe onderken je als abs of er iets speelt dat strijdig kan zijn met de openbare orde? Hoe informeer je een potentiële erkenner over de verantwoordelijkheden die hij aangaat? Hoe ga je met deze persoon in gesprek? Waar let je op, welke vragen stel je en wat onderzoek je? Probeer je de erkenner op andere gedachten te brengen en hoe dan? Hoe bouw je een dossier op voor het geval je wilt weigeren en er een procedure kan volgen? Hoe bouw je een dossier op waarmee het OM naar de rechter kan om de erkenning te laten vernietigen als je niet zeker genoeg bent om deze zelf te weigeren? Hoe bouw je expertise op en hoe deel je die met anderen? Hoe leer je van elkaar om misbruik van erkenning te kunnen herkennen?
Edit Bleeker (Mministerie van VenJ)
 
3c. Project virtuele Identiteit (vID)
Hebben we straks allemaal een vituele identiteit op onze telefoon staan, uitgegeven door de gemeente? Onderzoek naar de technische, maatschappelijke en juridische haalbaarheid van de vID, dit om een beslissing te kunnen nemen over ontwikkeling en implementatie van een vID.
Jasper Mutsaers/Jerry van Ekeren (RvIG)
16.00 uur Afsluiting en borrel