Regiocongres NVVB Limburg & Noord-Brabant

dinsdag 01 oktober 2019

Thema: We hebben wat te vieren!

Meld je nu aan
Je kunt inloggen met je gebruikersnaam (mailadres). Indien je nog geen wachtwoord hebt, kun je deze via ‘wachtwoord opvragen’ aanmaken. Om je ingelogd in te schrijven, kies voor ‘NVVB Afdelingscongressen’ en kies vervolgens voor ‘NVVB regiocongres Limburg en Noord-Brabant 2019’. Je gegevens zijn dan vooringevuld.

Entree: €30

Wil je een stand op de beursvloer van dit regiocongres (of een van de andere regiocongressen)? Stuur ons een mail!

Locatie
Hotel NH Eindhoven Conference Centre Koningshof
Locht 117
5504 RM Veldhoven

Programma:

09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie/thee en gelegenheid tot standbezoek en netwerken
09.30 – 09.45 uur Opening door Eric Goossens en welkom door Burgemeester Marcel Delhez en wethouder Daan de Kort van de gemeente Veldhoven
09.45 – 10.00 uur Huishoudelijke mededelingen
Eric Goossens en Maurice Gordijn
10.00 – 10.15 uur NVVB nieuws, stand van zaken Slagkracht en actualiteiten
Eric Goossens 
10.15 – 11.00 uur De Belgen doen het weer beter! Schijnerkenningen België
Steve Heylen (vlavabbs)
11.00 – 11.30 uur  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot standbezoek en netwerken
11.30 – 12.15 uur        

Workshopronde 1

1a. Identiteitswijziging in de BRP 
Johan van de Broek

1b. Actualiteiten in de Burgerlijke Stand
Léon Evers en Annabel van der Linden

1c. RIEC
Carolien zal een algemene toelichting geven op het RIEC, de manier waarop het RIEC samenwerkt met gemeenten en op welke wijze dit kan raken aan het werk van de collega’s van Burgerzaken.
Rick zal vanuit het perspectief van de gemeente terugblikken op een crimineel samenwerkingsverband en voor de collega’s van Burgerzaken laten zien waar aanknopingspunten voor hun eigen werk zitten.
Carolien Gülpen (accountmanager van het RIEC) en Rick Alberts (regisseur Openbare Orde en veiligheid gemeente Sittard-Geleen)

12.15 – 13.15 uur Lunch en gelegenheid tot standbezoek en netwerken
13.15 – 14.00 uur Virtuele identiteit (vID), Onderzoek nieuwe technologie in aanvraagproces reisdocumenten, Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS)

Project virtuele Identiteit (vID)
Onderzoek naar de technische, maatschappelijke en juridische haalbaarheid van de vID, dit om een beslissing te kunnen nemen over ontwikkeling en implementatie van een vID.
Jerry van Ekeren (RvIG)


Onderzoek nieuwe technologie in aanvraagproces reisdocumenten
Misschien sta je er niet altijd bij stil, maar de Nederlandse identiteitsbewijzen behoren tot de veiligste ter wereld. Iets om trots op te zijn. Maar om dit zo te houden, moeten we daar wel iets voor doen. De Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is daarom al geruime tijd bezig met het verkennen van mogelijkheden en inzet van nieuwe technologieën binnen het aanvraagproces van reisdocumenten. Dit zou het aanvraagproces namelijk veiliger, betrouwbaarder en efficiënter kunnen maken. RvIG vertelt je meer over de opzet van het onderzoek en de samenwerking met twee gemeenten.
Dinusha Frings (RvIG)

VRS (Verbetering Reisdocumenten Stelsel)
De komende jaren werkt RvIG samen met ketenpartners aan de verbetering van het reisdocumentenstelsel. In het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten wordt een aantal knelpunten opgelost. Uitgevende instanties kunnen hierdoor beter en makkelijker hun werk doen. Dit komt de kwaliteit en fraudegevoeligheid van het stelsel als geheel ten goede.
Manny van der Kraan (RvIG)
14.00 – 14.45  uur

Workshopronde 2

2a. Identiteitswijziging in de BRP 
Johan van de Broek

2b. Actualiteiten in de Burgerlijke Stand
Léon Evers en Annabel van der Linden

2c. RIEC
Carolien zal een algemene toelichting geven op het RIEC, de manier waarop het RIEC samenwerkt met gemeenten en op welke wijze dit kan raken aan het werk van de collega’s van Burgerzaken.
Rick zal vanuit het perspectief van de gemeente terugblikken op een crimineel samenwerkingsverband en voor de collega’s van Burgerzaken laten zien waar aanknopingspunten voor hun eigen werk zitten.
Carolien Gülpen (accountmanager van het RIEC) en Rick Alberts (regisseur Openbare Orde en veiligheid gemeente Sittard-Geleen)

14.45 – 15.15 uur  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot standbezoek en netwerken
15.15 – 16.00  uur 'Dit zijn de ergste jeukwoorden bij de afdeling Burgerzaken'
Japke D. Bouma (eindredacteur en columnist bij NRC Handelsblad)
16.00 uur  Borrel