Regiocongres Zuid-Holland / Zeeland & Utrecht

donderdag 21 november 2019

Thema: Burgerzaken, benieuwd naar onze toekomst?

Wil je een stand op de beursvloer van dit regiocongres? Stuur ons een mail!

Van der Valk Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen
 

Programma:          

09.15 – 09.45 uur  Ontvangst met koffie/thee en gelegenheid tot standbezoek en netwerken
09.45 – 10.00 uur Opening en huishoudelijke mededelingen
10.00 – 10.15 uur Nieuws & actualiteiten
10.15 – 11.00 uur  Koffie- en theepauze met gelegenheid tot standbezoek en netwerken
11.00 – 11.30 uur VRS (Verbetering Reisdocumenten Stelsel)
De komende jaren werkt RvIG samen met ketenpartners aan de verbetering van het reisdocumentenstelsel. In het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten wordt een aantal knelpunten opgelost. Uitgevende instanties kunnen hierdoor beter en makkelijker hun werk doen. Dit komt de kwaliteit en fraudegevoeligheid van het stelsel als geheel ten goede.
Willem van Ravesteijn (RvIG)
11.30 – 12.00 uur Project virtuele Identiteit (vID)
Onderzoek naar de technische, maatschappelijke en juridische haalbaarheid van de vID, dit om een beslissing te kunnen nemen over ontwikkeling en implementatie van een vID.
Jerry van Ekeren en Jasper Mutsaers (RvIG)
12.00 – 12.30 uur Onderzoek nieuwe technologie in aanvraagproces reisdocumenten
Misschien sta je er niet altijd bij stil, maar de Nederlandse identiteitsbewijzen behoren tot de veiligste ter wereld. Iets om trots op te zijn. Maar om dit zo te houden, moeten we daar wel iets voor doen. De Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is daarom al geruime tijd bezig met het verkennen van mogelijkheden en inzet van nieuwe technologieën binnen het aanvraagproces van reisdocumenten. Dit zou het aanvraagproces namelijk veiliger, betrouwbaarder en efficiënter kunnen maken. RvIG vertelt je meer over de opzet van het onderzoek en de samenwerking met twee gemeenten.
Rajshri Soekhoe en Renée Ong – de Jong (RvIG)
12.30 – 13.30 uur Lunch en gelegenheid tot standbezoek en netwerken
13.30  – 14.15 uur Stand van zaken WTI 
Marc Winsemius (RvIG)
14.15  – 14.45 uur Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR)
Wim Leutscher (RDW)
14.45 – 15.15 uur Koffie en standbezoek    
15.15 – 16.00 uur Fraude & Data Expertise
Je wordt onder andere meegenomen in het verhaal 'Rockruff'; hoe door een geslaagde phishing-campagne geautomatiseerd grootschalig gegevens werden verzameld.
Voor de data-analisten van het Fraudeteam van Logius de schone taak om de juiste patronen te vinden; de daders de pas af te snijden en slachtoffers in beeld te krijgen.
Misbruik en oneigenlijk gebruik van DigiD is in de dagelijkse praktijk vaak eenvoudiger. Onder de noemer ‘helpende hand’ verkrijgen kwaadwillenden logingegevens, waarna zich-van-geen-kwaad-bewust-zijnde-burgers 'ontzorgd' worden bij het communiceren met de digitale overheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en prikkelende data analyses en visualisaties wordt uitgelegd hoe de logging van de bij Logius in beheer zijnde producten ter opsporing en waarheidsvinding kunnen worden aangewend in het opsporingsproces.
Roeland Derksen (Logius)
16.00 uur   Afsluiting met borrel