Voorjaarsvergadering Gelderland 2019

dinsdag 19 februari 2019

Programma  Voorjaarsvergadering NVVB, Afdeling Gelderland

Locatie: zalencentrum Berentsen in Loo, Loostraat 51, 6924 AD Loo, Gelderland

12.30 uur         Lunch1

13.30 uur         Opening en mededelingen – Jan van der Kamp

13.35 uur         Huishoudelijk gedeelte

                        - afdeling financiën – Jeroen Wieland

                        - bestuursverkiezingen

vacature Jan Uiterweerd, opvolging Harry Dieperink, gemeente Lochem.2

openstaande vacature3

13.45 uur         Actualiteiten Burgerzaken (levenloos geboren kinderen, resultaat zelfevaluatie, DAR, naturalisatie e.d.)

14.00 uur         LAA ‘Wonen op recreatieparken’ - Erwin Lubberding/Henk Doller.

14.45 uur         Pauze

15.00 uur         1e inschrijving en identiteit - Heleen Veenstra gemeente Doetinchem/RNI.

16.00 uur         Afsluiting (borrel en hapje)  
 

1 De deelname aan deze lunch is gratis voor de leden van de NVVB. U dient zich wel vóór maandag 18 februari 2019  aan te melden.

2Tegenkandidaten vacature Jan Uiterweerd kunnen zich melden bij de voorzitter van het afdelingsbestuur. Deze voordracht moet wel voorzien zijn van de handtekening van tien leden uit de provincie Gelderland.   

3 Voor de openstaande vacature van Wil Hoedelmans heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Kandidaten, liefst rondom de regio Nijmegen, kunnen zich altijd melden bij de voorzitter van het afdelingsbestuur.

Schrijf je in via het inschrijfformulier.