Voorjaarsvergadering Gelderland

donderdag 30 maart 2017

Het bestuur van de afdeling Gelderland nodigt haar leden uit voor de voorjaarsvergadering op donderdag 30 maart 2017.

Zalencentrum Berentsen in Loo (gemeente Duiven), Loostraat 51, 6924 AD  LOO (Gld).

Programma

12.30 – 13.30 uur             Lunch

13.30 – 13.40 uur             Opening en huishoudelijk gedeelte (begroting, rekening en bestuursverkiezing)*

13.40- 14.10 uur               RvIG – Zelfevaluatie 2017 / Ensia, Marianne den Heijer en Enry de Brouwer, RvIG 

14.10 – 14.45 uur             Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), Art Klijn, accountmanager LAA

14.45 – 15.00 uur             Pauze

15.00 – 15.35 uur             De Haagse Pandbrigade, Sylvia Wam, Gemeente Den Haag

15.35 – 16.15 uur             De “Groene verhuizing”, Henk van den Boom, gemeente Ede

16.15 – 16.20 uur             Rondvraag en Sluiting 

16.20 uur                         Borrel                   

De aanmelding zien wij graag voor 28 maart 2017 tegemoet via het inschrijfformulier. 

*) Bestuursverkiezing

De driejaarlijkse termijn voor de heren J. Wieland en W. Hoedelmans loopt af. De heer Wieland stelt zich verkiesbaar, de heer Hoedelmans niet. Het afdelingsbestuur van de afdeling Gelderland is dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Interesse? Stuur dan een mail naar Piet Hoogstraten; p.hoogstraten@duiven.nl