Voorjaarsvergadering Gelderland

donderdag 05 april 2018

Het bestuur van de afdeling Gelederland nodigt haar leden uit voor de voorjaarsvergadering op donderdag 5 april 2018.

Zalencentrum Berentsen in Loo, Loostraat 51, 6924 AD LOO Gelderland

Programma

12.30 - 13.30 uur Lunch*

13.30 - 13.35 uur Opening en mededelingen, Jan van der Kamp

13.35 - 14.45 uur Huishoudelijk gedeelte

  • Jaarrekening 2017, begroting 2018 en verslag kascommissie, Jeroen Wieland
  • Bestuursverkiezing 
    - Vacature Wil Hoedelmans**
    - Vacature Piet Hoogstraten -  Voorstel bestuur benoeming kandidaat Elles van Swinderen van de Gemeenschappelijke Regeling 1stroom (gemeenten Duiven en Westervoort)***

13.45 - 14.15 uur Actualiteiten Burgerzaken, Jan van der Kamp

14.15 - 14.45 uur Wat verwacht de afdeling Gelderland van de NVVB? Melissa Korver

14.45 - 15.00 uur Pauze

15.00 - 15.40 uur Transformatie Burgerzaken, John de Ruiter

15.40 - 16.15 uur Identiteitsmanagement, Raymond Veldboer

16.15 uur Afsluiting (borrel en hapje)

* De deelname aan deze lunch is gratis voor de leden van de NVVB. U dient zich wel vóór woensdag 4 april 2018 aan te melden bij de secretaris van de NVVB, Afdeling Gelderland, Piet Hoogstraten via p.hoogstraten@1stroom.nl
** Voor de vacature van Wil Hoedelmans heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Voorlopig vervult Wil zijn taak als bestuurslid, totdat er officieel een opvolger bekend is. Kandidaten kunnen zich altijd melden bij de voorzitter van het afdelingsbestuur.
*** In verband met een functiewijziging heeft Piet besloten om te stoppen met zijn functie van bestuurslid van het afdelingsbestuur van de NVVB. Voor zijn functie is wel een nieuwe kandidaat beschikbaar, Elles van Swinderen, werkzaam bij de Gemeenschappelijke Regeling 1stroom (gemeente Duiven en gemeente Westervoort) Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van het afdelingsbestuur. Deze voordracht moet wel voorzien zijn van de handtekening van tien leden uit de provincie Gelderland.

De aanmeldingen zien wij graag vóór woensdag 4 april 2018 tegemoet via het inschrijfformulier