Voorjaarsvergadering Utrecht 2018

donderdag 17 mei 2018

13.00 – 13.30 uur   Inloop

13.30 – 13.45 uur   Opening

  • Ingekomen stukken en  mededelingen + bestuursbenoeming(en);
    Jan Otten, voorzitter NVVB afdeling Utrecht
  • Het afdelingsbestuur stelt voor mw. D.H. Wiersma te benoemen tot lid van het afdelingsbestuur*. Tevens de zittende leden herbenoemen.

13.45 – 14.40 uur   Adresfraude; de wereld van de valse huurovereenkomste.

  • Welk bedrijf zit hierachter, hoe gaan ze te werk en waar ligt de kracht van de gemeente om dit aan te pakken.
    Oulayah el Yalte, Fraude-coördinator gemeente Rotterdam

14.40 – 15.00 uur   Pauze

15.00 – 15.45 uur   De nieuwe Europese legalisatieverordening

  • Verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten  EU 1191/2016)
    R.J. (Rob) van der Velde, Hoofd Burgerzaken, Dienst Publiekszaken, Gemeente Den Haag                          

16.00 uur   Einde

Bestuursverkiezing (Huishoudelijk reglement NVVB 2014 art. 10) De benoeming van een lid van het afdelingsbestuur geschiedt op voordracht van het afdelingsbestuur.

Het afdelingsbestuur ziet u graag op dinsdag 17 mei in Soest.

Inschrijven voor de voorjaarsvergadering kan via het inschrijformulier