Burgerzaken & Recht

Burgerzaken & Recht is hèt vakblad van de NVVB. Aan de hand van interviews, reportages en achtergrondartikelen biedt het vakblad inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de thema`s van uw vakgebied.
Het vakblad verschijnt 6 keer per jaar en heeft een oplage van 2.400 exemplaren.

Verschijningsdata 2017

B&R 1 donderdag 9 februari
B&R 2 dinsdag 21 maart
B&R 3 donderdag 1 juni
B&R 4 donderdag 24 augustus
B&R 5 donderdag 19 oktober
B&R 6 donderdag 14 december

Redactiesecretariaat 

Merlin Niesten en Roos Gardien
T: 079-3617747 (06-30957681)
E: communicatie@nvvb.nl 

Kopij moet uiterlijk vier weken voor de verschijningsdatum bij de redactie binnen zijn. 

Lid worden?

Leden van de NVVB ontvangen B&R als onderdeel van het lidmaatschap. Bekijk de lidmaatschappen.

Abonnementen

Leden van de NVVB ontvangen Burgerzaken & Recht als onderdeel van hun lidmaatschap. Overige geïnteresseerden kunnen zich abonneren voor € 115,00 per jaar. Adreswijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven via: nvvb@nvvb.nl

Advertenties 

Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden om te adverteren in Burgerzaken & Recht. Bekijkt u de tariefkaart voor de recente mogelijkheden en prijzen.