Erkenning van ongeboren kind in Coronatijd

29 april 2020

Geboorteaangifte is één van de vitale burgerzakenprocessen. Veel gemeenten kiezen er nu voor om dit via de elektronische weg mogelijk te maken. Om het kind bij de geboorteaangifte ook direct te voorzien van de gewenste afstammingsgegevens is het zaak dat de erkenning van de ongeboren vrucht ook kan plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor naamskeuze door getrouwde ouders. Dit kan echter niet elektronisch maar moet aan de balie van Burgerzaken plaatsvinden.
 
De NVVB is van mening dat ouders dit proces tijdig moeten kunnen doorlopen en dat voor uitstel van de erkenning vanwege coronamaatregelen slechts gekozen zou moeten worden als het echt niet anders kan. Het is voor ouders belangrijk dat hun kind vanaf de geboorte direct met de volledige afstammingsgegevens wordt geregistreerd.