Maatregelen coronavirus en huwelijksvoltrekkingen

25 maart 2020


Duidelijkheid over huwelijken

Gisteravond zijn de maatregelen die maandag werden bekendgemaakt verduidelijkt. Je leest ze hier

Voor Burgerzaken was niet duidelijk of er nog wel huwelijksvoltrekkingen mochten plaatsvinden. Nu is daarvoor een norm gesteld.

Voor huwelijken geldt een uitzondering op het verbod op samenkomsten. Deze kunnen nog wel plaatsvinden tot maximaal 30 personen. Alle hygiënemaatregelen gelden daarbij en het verbod wordt uiterlijk 6 april heroverwogen.

Deze verduidelijking geeft ruimte aan gemeenten om afspraken te maken met bruidsparen binnen deze norm.

NB: De norm geeft gemeenten geen verplichting om 30 mensen toe te laten bij een huwelijksvoltrekking. Elke gemeente heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en wat er wel mogelijk is, is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

Wij wijzen verder op het voorbeeld dat wij eerder publiceerde.

‘Ten aanzien van de huwelijken die zijn ingepland tot 6 april, treden we met de bruidsparen in contact en overleggen we over de mogelijkheid tot uitstel, dan wel beperking van het aantal aanwezigen, bijvoorbeeld maximaal 6 personen bij een kosteloos huwelijk en maximaal 10 personen bij een regulier huwelijk.“

In dit voorbeeld blijft in die gemeente het aantal aanwezigen onder de gestelde norm en is handhaving op de hygiëne maatregelen nog te doen.

 

24 maart 2020


De gisteren afgekondigde maatregelen geven aan dat samenkomsten tot 1 juni 2020 niet zijn toegestaan. Daarbij geldt geen ondergrens voor het aantal mensen.

Wat betekent dat voor huwelijksvoltrekkingen?

Wij zijn hierover in overleg gegaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat overleg heeft vandaag helaas nog geen duidelijke beleidslijn opgeleverd.

Het blijkt dat er meer samenkomsten bestaan die wettelijk zijn voorgeschreven. De onduidelijkheid betreft dus niet alleen de huwelijksvoltrekkingen of ceremonies waarbij mensen een geregistreerd partnerschap aangaan. Bij de rijksoverheid is men nog bezig om voor alle situaties te kunnen aangeven hoe daarmee kan worden omgegaan.

De verwachting dat dit onderdeel zal zijn van een brief aan de Tweede Kamer over de coronamaatregelen. Die brief zal er waarschijnlijk morgen zijn. Op donderdag 26 maart zal er een plenair Kamerdebat plaatsvinden over de coronamaatregelen.

Wij verwachten dat er donderdag meer duidelijkheid is over de huwelijken.

Tot die tijd verwijzen wij naar de voorbeelden die we op 17 maart publiceerden.

Wij gaven toen als één van de voorbeelden:

Met alle bruidsparen in contact treden en overleggen over o.a. mogelijkheid tot uitstel, dan wel beperking van het aantal aanwezigen, bijvoorbeeld maximaal 6 personen bij een ‘administratief huwelijk. Bij een regulier huwelijk een maximaal aantal aanwezigen bepalen, bijvoorbeeld 10. Aanwezigen houden onderling minimaal 1,5 meter afstand.