Nieuwsoverzicht

Onderzoek identiteitsfraude

Het ministerie van BZK is in samenwerking met de landelijke WTI (Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude) een onderzoek gestart naar de aanpak van identiteitsfraude aan de balie. Daar is de hulp van gemeenten bij nodig!  Wat gaan ze doen? Online en anoniem met collega’s van gemeenten en ketenpartners in gesprek over identiteitsfraude. ...

Lees meer

UWV gaat meer rekening houden met de BRP

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer op 1 oktober 2018 per brief geïnformeerd over het misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies. In de brief staat onder andere dat “het UWV de adresregistratie van uitkeringsgerechtigden strakker gaat inrichten. ...

Lees meer

Gewijzigde aanvraagprocedure vreemdelingenreisdocumenten

Met ingang van 1 oktober 2018 is de procedure voor de aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet gewijzigd. Dit is een wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN). Hoewel de ingangsdatum van 1 oktober ...

Lees meer

Proef met digitaal aanvragen rijbewijs

Op 1 oktober 2018 is een experiment gestart met het digitaal aanvragen van het rijbewijs (DAR). Een rijbewijs kan dan online worden verlengd via de website van de RDW. De aanvrager kan dit rijbewijs vervolgens al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. Het online verlengen van het rijbewijs is ...

Lees meer

Enquête over de mate van onevenredig gebruik van de wet op de lijkbezorging

Een begrafenis of crematie van gemeentewege. Het komt regelmatig voor. De vraag doet zich dan voor wie verantwoordelijk is voor de kosten. Is dat de gemeente waar het lijk is aangetroffen? Of waar het overlijden is vastgesteld? Gemeenten met ziekenhuizen of gespecialiseerde opslag en onderzoekvoorzieningen voor overleden lichamen hebben het ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>