Nieuwsoverzicht

'Eigen verklaring' wordt 'Gezondheidsverklaring'

Het CBR is continu bezig om haar dienstverlening te verbeteren en verder te digitaliseren. Een zichtbaar onderdeel daarvan is dat er op basis van klantenfeedback is besloten om de naam van de 'Eigen verklaring' te veranderen in de 'Gezondheidsverklaring'. Ook wordt, door het CBR, eind dit jaar een nieuw klantenportaal ...

Lees meer

Beantwoording Kamervragen en afschrift brief openbaarmaking broncode BRP

Op de website van de Rijksoverheid zijn op 10 en 13 november 2017 stukken gepubliceerd met betrekking tot de ontwikkeling van het BRP-systeem. Hieronder vind je de links naar de publicaties. Brief van staatssecretaris Knops (BZK) aan de VNG over de openbaarmaking van de BRP-broncode. Beantwoording Kamervragen over bericht dat ...

Lees meer

Nieuwsbrief 3 Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum van 21 maart 2018. 1. Raadgevend referendum over de Wiv definitief Er is beroep aangetekend tegen het besluit van de ...

Lees meer

Aanpak adresfraude loont

Elke tien minuten vindt ergens in Nederland een huisbezoek plaats om te controleren of inwoners ook echt wonen op het adres waar ze ingeschreven staan. In 2016 heeft dit 11 miljoen euro opgeleverd door het stopzetten of terugvorderen van uitkeringen of toeslagen die ten onrechte verstrekt waren. Dit weegt op ...

Lees meer

Ouders kunnen nu online een verblijfsvergunning aanvragen voor pasgeborene

Vanaf nu kunnen ouders de verblijfsvergunning voor hun kind ook online aanvragen bij de IND, in plaats van per post. Doet een vreemdeling aangifte van geboorte bij jouw gemeentebalie? De IND verzoekt gemeenten deze nieuwe ouders te attenderen op deze eenvoudige digitale optie door te verwijzen naar de website.  Voor ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>