Nieuwsoverzicht

Gezocht: Ontwikkelaars en vaststellers voor Module-Teams Diplomastelsel Burgerzaken!

De NVVB PublieksAcademie is op zoek naar ontwikkelaars en vaststellers van toetstermen en examenvragen voor de modules die onderdeel uitmaken van het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie. Met toetstermen bedoelen wij concreet, eenduidig en meetbaar uitgewerkte leerdoelen die de inhoud en het niveau beschrijven van de benodigde kennis, begrip, ...

Lees meer

Maatregelen coronavirus en huwelijksvoltrekkingen

De gisteren afgekondigde maatregelen geven aan dat samenkomsten tot 1 juni 2020 niet zijn toegestaan. Daarbij geldt geen ondergrens voor het aantal mensen. Wat betekent dat voor huwelijksvoltrekkingen? Wij zijn hierover in overleg gegaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat overleg heeft vandaag helaas nog geen duidelijke beleidslijn ...

Lees meer

Burgerzaken en vitale processen

Door het coronavirus zijn cruciale beroepsgroepen zichtbaarder dan ooit; ziekenhuispersoneel, leerkrachten en iedereen die in de voedselketen of het openbaar vervoer werkt. Terwijl het gros van de mensen thuis (moeten) werken, staan zij op de barricade. Op de lijst met cruciale beroepen staan ook noodzakelijke, vitale overheidsprocessen. Hiertoe behoort Burgerzaken ...

Lees meer

Jaarcongres Burgerzaken wordt verplaatst naar oktober 2020

Het NVVB jaarcongres Burgerzaken wordt verplaatst naar maandag 5 en dinsdag 6 oktober 2020!  Door de huidige coronacrisis is het logisch en wijs om ons jaarcongres uit te stellen. De afgelopen dagen kregen wij hier veel vragen over. Door de vele formele afspraken die de NVVB al had gemaakt was ...

Lees meer

Informatie voor gemeenten in coronacrisis

De corona-pandemie raakt de gehele samenleving en vrijwel iedereen in Nederland moet inspelen op de huidige situatie met de opgelegde beperkingen. Burgerzaken is door de Rijksoverheid aangewezen als noodzakelijke overheidsprocessen. Wat wij vernemen vanuit diverse gemeenten is dat zonder uitzondering alles op afspraak gaat. Het is nu van extra groot ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>