Nieuwsoverzicht

Samenwerking bij inschrijving op briefadres in BRP

In maart en april 2017 vonden er verschillende bijeenkomsten plaats, georganiseerd door BZK, over de samenwerking tussen Burgerzaken en het Sociaal Domein bij inschrijving op een briefadres in de BRP. In deze bijeenkomsten is onder meer aangegeven dat er behoefte is aan een stappenplan om de samenwerking tussen beide afdelingen ...

Lees meer

Pilots Landelijke online diensten

De landelijke online diensten Aangifte Overlijden en Verhuizen & Emigreren worden op dit moment door een aantal gemeenten getest in een pilot. Hun bevindingen maken het mogelijk om gebruiksvriendelijke, veilige online formulieren te ontwikkelen voor alle gemeenten. Wil je meedoen met de pilot? Dat kan. In dit bericht lees je ...

Lees meer

Wijziging Wet BRP in consultatie

Op 15 juli jl. is een wijzigingsvoorstel voor de Wet BRP gepubliceerd. De wijziging betreft het mogelijk maken dat levenloos geboren kinderen op de persoonslijst van de ouders (op verzoek) kunnen worden vermeld. De verstrekking van deze gegevens zal beperkt zijn. Alleen de ouders zelf, de beheerder van de internetpaging ...

Lees meer

Model Regeling briefadres wederom bijgesteld

In de NVVB nieuwsbrief van 5 april 2017 publiceerde wij een bijgestelde model Regeling briefadres gemeente. Naar aanleiding van een aantal inhoudelijke reacties op de modelregeling hebben wij besloten enkele aanpassingen te doen. U kunt de aanpassing in de modelregeling eenvoudig vinden, vanwege de rode tekst. Bekijk de modelregeling hier.

Lees meer

PublieksAcademie: KennisScan

Vind je het lastig om te bepalen welk niveau jij en je medewerkers beheersen? Welke modules je het beste kunt volgen of kunt aanbieden aan jouw medewerkers? De PublieksAcademie denkt graag mee! We hebben een KennisScan ontwikkeld om een indruk te geven van het niveau dat een medewerker heeft. De ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>