Nieuwsoverzicht

Versie 3.0 Handleiding Uitvoeringsprocedure (HUP) gepubliceerd

Eind mei 2018 heeft de RvIG een nieuwe versie van de Handleiding Uitvoeringsprocedure aangekondigd. Deze is nu op de website van de RvIG gepubliceerd. De Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) is een naslagwerk voor medewerkers Basisregistratie Personen (BRP), met name voor medewerkers van de bijhoudingsgemeenten. Bron: RvIG

Lees meer

Oproep NVVB/VNG tot moderniseren verkiezingen vindt gehoor

Het verkiezingsproces kan en moet moderner. Minister Ollongren (BZK) presenteerde vanmiddag een vernieuwingsagenda die ze nog deze kabinetsperiode wil doorvoeren. De agenda sluit nauw aan bij de punten uit de Verkiezingsagenda 2021 van de NVVB en de VNG. De minister stuurde de Tweede Kamer vandaag een evaluatie van de afgelopen ...

Lees meer

De toekomst van de BRP

Op 5 juli 2017 kwam Operatie BRP tot stilstand door een politieke keus. De teleurstelling was groot en de wereld van de BRP werd teruggeworpen naar het niveau van tien jaar terug. De vernieuwing beleef daarmee uit en de baten waar gemeenten al jaren naar uitkeken, zouden niet verzilverd worden. ...

Lees meer

Terugkomdagen trainers ID- & Adresfraude

13 en 14 juni 2018 vinden er voor onze NVVB PublieksAcademie trainers weer terugkomdagen plaats op de Koninklijke Marechaussee (KMar) Schiphol! Het betreft de trainers die onze vaardigheidstrainingen verzorgen voor de modules behorende tot de opleiding (tegengaan) ID- & Adresfraude (Identiteit & identiteitsdocumenten I, II en II en Brondocumenten). Tijdens deze ...

Lees meer

Oproep aanpassen 'Checklist toegankelijkheid stemlokalen'

De minister van BZK heeft aangekondigd dat op 1 januari 2019 de wetswijziging in werking zal treden die regelt dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Om vast te kunnen stellen of een stemlokaal toegankelijk is, is de 'Checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen' opgesteld. Deze checklist is ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>