Nieuwsoverzicht

Nieuwe NVVB-partnershipformule

De NVVB start in 2019 met een nieuwe formule voor partnerships met het bedrijfsleven. Deze formule biedt meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor partners en meer mogelijkheid tot verdieping van de samenwerking met de NVVB en haar leden. De onafhankelijke positie van de NVVB wordt verder versterkt door expliciete voorwaarden daarover. ...

Lees meer

Nieuwsbrief 5 verkiezingen 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019 (Online) instructie stembureauleden nu beschikbaar Het ministerie van ...

Lees meer

Terugblik op de NVVB-themamiddag over de toekomst van de BRP

Op 11 december 2018 vond een NVVB-themamiddag plaats over de toekomst van de BRP op de lange termijn. Eerder dit jaar had de NVVB een visiedocument aan het ministerie van BZK aangeboden waarin een aantal ideeën zijn geopperd. Deze themamiddag was een eerste aanzet om echt het gesprek aan te ...

Lees meer

Naturalisatie- en optietaken blijven bij gemeenten

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, ziet af van het overhevelen van de naturalisatie- en optietaken van gemeenten naar de IND. Hij schrijft dit in een brief van 18 december 2018 aan de VNG, waarvan de NVVB een afschrift ontving. Het heeft ruim vier jaren geduurd voordat hierover ...

Lees meer

De NVVB wenst iedereen fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!

Het bureau van de NVVB viert de feestdagen vanaf maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019. Het adviesbureau is (met uitzondering van de feestdagen) wel bereikbaar.

Lees meer
<< 1 2 3 4 >>