Nieuwsoverzicht

Een facultatieve regeling voor centraal tellen

Aanvankelijk wilde minister Ollongren het centraal tellen van stemmen verplicht stellen voor alle verkiezingen en alle gemeenten. Bij rondvraag onder gemeenten door NVVB en VNG bleek dat de experimenten met centraal tellen zeer verschillend gewaardeerd werden. Waar sommige gemeenten positief waren en voordelen als ontlasting van de stembureauleden, transparantie en ...

Lees meer

Succesvol regiocongres Limburg & Noord-Brabant

Dinsdag 1 oktober was het dan zover. Ons eerste najaarscongres van 2019 ging van start in Veldhoven. De regio's Limburg en Noord-Brabant hadden wat te vieren en dat deden zij met ruim 250 deelnemers!  Burgemeester Marcel Delhez van gemeente Veldhoven en wethouder Daan de Kort heetten de bezoekers welkom. Daarna ...

Lees meer

We hebben wat te vieren!

We nodigen je van harte uit voor het Regiocongres NVVB Limburg & Noord-Brabant op dinsdag 1 oktober 2019 in Hotel NH Eindhoven Conference Centre Koningshof in Veldhoven. Het thema van het regiocongres is ‘We hebben wat te vieren!’. Eerder dit jaar hebben we tijdens het jaarcongres het 25 jarig bestaan van ...

Lees meer

Bureau NVVB maandagmiddag 16 september niet bereikbaar

Vanwege een teambuildingsmiddag is het bureau van de NVVB maandag 16 september vanaf 14.30u niet telefonisch bereikbaar.  Voor dringende vragen kunt u een e-mail sturen naar dinyvanhal@nvvb.nl. 

Lees meer

Invullen C1-formulier bij standaardaanvragen vreemdelingenpaspoort

Een vreemdeling komt onder andere in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort als hij een geldige verblijfsvergunning heeft en kan aantonen dat hij geen paspoort van zijn eigen autoriteiten kan krijgen. Bij de aanvraag wordt aan de burger gevraagd of hij in het bezit is van een (geldig) paspoort van een ander ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 >>