Nieuwsoverzicht

De commissie Verkiezingen is op zoek naar een nieuw commissielid

De commissie Verkiezingen adviseert het bestuur van de NVVB over verkiezingsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord. De commissie houdt nadrukkelijk de ontwikkelingen in de gaten en bespreekt deze met de ketenpartners VNG, BZK en Kiesraad. De commissie Verkiezingen komt zes keer per jaar bij elkaar bij de NVVB. ...

Lees meer

Afgifte internationaal uittreksel van de huwelijksakte bij omzetting geregistreerd partnerschap

Wanneer het huwelijk is ontstaan door de omzetting van een geregistreerd partnerschap kan er voortaan een internationaal uittreksel van de huwelijksakte aan de burger afgegeven worden. Dit heeft de minister voor Rechtsbescherming geantwoord op Kamervragen. Aanleiding voor de Kamervragen is informatie op de website van gemeenten dat niet alle landen ...

Lees meer

Onderzoek bevolkingsregistratie in andere landen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkelt een beleidsvisie op de toekomst van de Basisregistratie Personen (BRP). Het functioneren van de BRP, de rol van de BRP in het identiteitsmanagement voor burgers en de rol van de digitalisering vormen gebieden die het Nederlandse ministerie momenteel onderzoekt. In het ...

Lees meer

Examens worden vanaf 7 april weer afgenomen door Examenadviesburo met extra maatregelen

De NVVB PublieksAcademie is vanmiddag op de hoogte gebracht van het feit dat het Examenadviesburo met ingang van dinsdag 7 april weer examens gaat afnemen. De meeste COEL toetslocaties gaan open en worden verplicht om onderstaande maatregelen door te voeren om aan de RIVM richtlijnen te kunnen voldoen. De COEL toetslocaties ...

Lees meer

Oproep aan alle leidinggevenden van Burgerzaken: Laat ons jullie behoefte weten!

In deze roerige tijden waarbij het nu heel veel gaat over het coronavirus en alle maatregelen die we als overheid moeten nemen, gaat de going concern ook gewoon door. Zoals je wellicht weet zijn we bezig met de herziening van het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie. Dit doen we ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 >>