Nieuwsoverzicht

NVVB adviseert de minister van BZK over Aanpassingswet BRP

Door de komst van de Wet basisregistratie personen (BRP) zullen er een aantal andere wetten moeten worden aangepast. De term ”basisadministratie persoonsgegevens” wijzigt immers in “basisregistratie personen”. Een andere aanpassing is dat de bepaling over het doorgeven van gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek over levenloos geboren kinderen, ...

Lees meer

DE BASISREGISTRATIE PERSONEN IN ACTIE: KOM NAAR DE BRPreview!

Op 20 september 2012 is het zover: dan kunt u voor het eerst de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) en Burgerzakenmodules in actie zien tijdens de “BRPreview”. U kunt letterlijk vanachter het toetsenbord een aantal bijhoudingsprocessen uitvoeren, om zo kennis te maken met de BRP-in-wording. Kom ook en schrijf u in ...

Lees meer

Checklist Toegankelijkheids-criteria stemlokalen

Op 22 juni 2012 zijn alle gemeenten, via nieuwsbrief 4 van BZK, geïnformeerd over de nieuwe “checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen”. Deze checklist bevat concrete criteria op basis waarvan gemeenten de toegankelijkheid van stemlokalen kunnen toetsen. We hebben nu op korte termijn, 12 september 2012, tussentijdse verkiezingen. Als gevolg daarvan is de ...

Lees meer

Buitenlandse gezagsbeslissingen

Vanaf heden zullen buitenlandse gezagsbeslissingen niet meer worden geregistreerd in het gezagsregister. Dit is onlangs besloten tijdens de vergadering van het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht. In artikel 1:244 BW is opgenomen dat de openbare gezagsregisters bij de rechtbanken berusten en dat bij algemene maatregel van bestuur wordt ...

Lees meer

Kwaliteitsverbetering GBA

Minister Spies van BZK heeft in haar brief van 5 juli 2012 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de kwaliteitsverbetering van de GBA. Uiteraard is de gehele brief interessant om te lezen, maar graag vragen wij uw aandacht voor een aantal punten uit de brief. In ...

Lees meer
<< 249 250 251 252 253 >>