Nieuwsoverzicht

Dimpact, GovUnited en KING schrijven gezamenlijk bestek voor de verwerving van de Burgerzakenmodules

Dimpact en GovUnited, twee samenwerkingsverbanden van gemeenten, hebben besloten tot de gezamenlijke verwerving van de burgerzakenmodules ten behoeve van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met KING en de Marktplaats Verwerving Burgerzakenmodules. Het uitgangspunt is een zaakgerichte oplossing. Intensieve samenwerking Eerder dit jaar hebben Dimpact, GovUnited ...

Lees meer

Legalisatiecodes 2e halfjaar 2012

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt de NVVB u er op attent dat een nieuwe set codeletters is gepubliceerd. Deze set codeletters zijn opgenomen in DISCS en gelden voor het tweede halfjaar van 2012. Deze nieuwe set zal worden gebruikt in legalisaties door ambassades en consulaten. Medewerkers van afdelingen ...

Lees meer

Centraal Gezagsregister nog dit jaar beschikbaar

Naar verwachting worden in het najaar van 2012 alle rechtbanken aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister. Kort daarna zullen ook gemeenten zelfstandig toegang kunnen krijgen. Door de komst van een centraal register is die informatie veel sneller en makkelijker op te vragen. Door een wetswijziging van juli 2011 is registratie ...

Lees meer

VS kan hand leggen op vingerafdruk Nederlandse burgers

De vingerafdrukken en foto’s uit de paspoorten en identiteitskaarten van Nederlandse burgers zijn niet zonder meer veilig opgeslagen. Dat erkent minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen van Gerard Schouw. Het in Haarlem gevestigde bedrijf Morpho BV produceert in opdracht van de Nederlandse overheid de paspoorten en ...

Lees meer

NVVB en VNG vragen de Kamer om amendement op wetsvoorstel BRP

Het wetsvoorstel Basisregistratie Personen (BRP) ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel vervangt de wet GBA en voegt de Registratie Niet ingezetenen (RNI) toe. Tegelijkertijd wordt in het Programma modernisering GBA de technische uitwerking van de wet BRP gerealiseerd. Het wetsvoorstel beoogt onder meer plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk te ...

Lees meer
<< 252 253 254 255 256 >>