Nieuwsoverzicht

Alles over huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden op een rijtje

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt via de website zozijnwenietgetrouwd.nl mensen bewust om goed te kijken naar de huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden die zij kunnen maken voorafgaand of tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. De komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf of een toekomstige schenking kunnen ...

Lees meer

Nieuw elektronisch te tellen stembiljet?

Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft in de tijdens de begrotingsbehandeling op 17 november 2011 laten weten dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw elektronisch te tellen stembiljet. Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft tijdens de begrotingsbehandeling op ...

Lees meer

Collectieve actie voor teruggaaf leges identiteitskaart

Veel gemeenten hebben een brief ontvangen waarin de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) namens burgers leges voor een Nederlandse identiteitskaart terugvordert. U kunt deze brief per belanghebbende afdoen met behulp van het stappenplan en de voorbeeldbrieven die de VNG medio december 2011 publiceerden. De SMCO voert collectief actie voor teruggaaf ...

Lees meer

Softwareleveranciers Burgerzakenmodules op Congres Burgerzaken

De NVVB nodigt alle softwareleveranciers die Burgerzakenmodules ontwikkelen, uit om tijdens het Congres Burgerzaken op 9 en 10 mei hun producten en ideeën hierover te presenteren op de beursvloer. Wanneer voldoende leveranciers gehoor geven aan deze uitnodiging kan de marktplaats zoals KING die heeft geïnitieerd, fysiek ervaren worden tijdens het ...

Lees meer

Ledenraadpleging burgerzakenmodules

Gemeenten moeten binnen vier jaar hun huidige burgerzakensysteem vervangen door burgerzakenmodules. Gemeenten lieten eerder in een enquête weten de voorkeur te hebben voor een gezamenlijke aanbesteding. De VNG doet nu een voorstel voor een gezamenlijke verwerving van burgerzakenmodules. Bijgaande ledenbrief betreft een ledenraadpleging. Deze kan tot 23 maart worden ingevuld. ...

Lees meer
<< 253 254 255 256 >>