Nieuwsoverzicht

Gemeentelijke koplopers bespreken hun business case en verwerving Burgerzakenmodules

Op 19 januari 2012 vond de vijfde mGBA koploperbijeenkomst plaats. Op de agenda stonden onder andere de ontwikkeling van een gemeentelijke business case voor de modernisering van de GBA en de voorbereidingen rondom de verwerving van de Burgerzakenmodules. Op Koploperplaza vindt u het verslag van deze bijeenkomst en kunt u ...

Lees meer

Aanpassingen in landeninformatie Buitenlandse Zaken

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken laat de NVVB u weten dat de informatie over de volgende landen is aangepast op de website van Buitenlandse Zaken. Sierra Leone Aan de Sierra Leoonse ambassade in Brussel is op 22 november 2011 per nota bekend gemaakt dat Sierra Leoonse documenten, afgegeven op ...

Lees meer

Legalisatiecodes 1e halfjaar 2012

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt de NVVB u er op attent dat een nieuwe set codeletters is gepubliceerd. Deze set codeletters zijn opgenomen in DISCS en gelden voor het eerste halfjaar van 2012. Deze nieuwe set zal worden gebruikt in legalisaties door ambassades en consulaten. Medewerkers van afdelingen ...

Lees meer

Letse paspoorten

Het valt enkele gemeenten en de IND de laatste tijd op dat vreemdelingen met een Lets vreemdelingenpaspoort via het gemeenteloket dan wel het IND-loket proberen in Nederland aanspraak te maken op de status van gemeenschapsonderdaan. Dit is niet volgens de geldende procedure. De NVVB vraagt daarom aandacht voor deze ontwikkeling ...

Lees meer

Alles over huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden op een rijtje

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt via de website zozijnwenietgetrouwd.nl mensen bewust om goed te kijken naar de huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden die zij kunnen maken voorafgaand of tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. De komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf of een toekomstige schenking kunnen ...

Lees meer
<< 256 257 258 259 >>