Nieuwsoverzicht

Brief BZK aan Tweede Kamer over nieuw stembiljet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 28 augustus jl. een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het onderzoek naar een nieuw ontwerp stembiljet en naar de mogelijkheden om zo'n stembiljet elektronisch te kunnen tellen. Klik hier voor de brief.  

Lees meer

Bekendmaking tarieven 2013 voor reisdocumenten en rijbewijzen

De NVVB wordt, net als in de afgelopen jaren, benaderd door afdelingen Burgerzaken met de vraag of de tarieven die gaan gelden vanaf 1 januari 2013 al bekend zijn. Op dit moment wordt, volgens informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geschreven aan het conceptbesluit. Dit besluit moet ...

Lees meer

Geen steun van NVVB voor wijziging wet BRP

De NVVB heeft mede namens de VNG commentaar geleverd op het voorstel tot wijziging van de wet BRP. Met het voorstel wordt een beperking van de registratie van de gegevens over de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse nationaliteit van ingeschrevenen in de BRP beoogd. Het voorstel richt zich op personen ...

Lees meer

Aanpassing tarieven Legesbesluit akten burgerlijke stand

Met ingang van 1 januari 2013 is er een aantal veranderingen in de tarieven voor producten die de ambtenaar van de burgerlijke stand afgeeft. Hieronder het overzicht en de vindplaats. Met ingang van 1 januari 2013 bedragen de in artikel 1, eerste lid, van het Legesbesluit akten burgerlijke stand genoemde tarieven: ...

Lees meer

Nieuwe uitlevering NVVB-Werkprocessen Burgerzaken®

De NVVB heeft de nodige aanvullingen en verbeteringen aangebracht in haar generieke werkprocesmodellen voor Burgerzaken. Versie 8.4 is gelanceerd en alle abonneegemeenten zijn inmiddels geïnformeerd. De onlangs gepubliceerde beslisbomen kunnen eenvoudig vanuit de werkprocesmodellen worden aangeroepen. Daardoor is het gebruik van de beslisbomen nog handiger. De NVVB beveelt de combinatie van ...

Lees meer
<< 257 258 259 260 261 >>