Nieuwsoverzicht

Nieuw elektronisch te tellen stembiljet?

Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft in de tijdens de begrotingsbehandeling op 17 november 2011 laten weten dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw elektronisch te tellen stembiljet. Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft tijdens de begrotingsbehandeling op ...

Lees meer

Collectieve actie voor teruggaaf leges identiteitskaart

Veel gemeenten hebben een brief ontvangen waarin de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) namens burgers leges voor een Nederlandse identiteitskaart terugvordert. U kunt deze brief per belanghebbende afdoen met behulp van het stappenplan en de voorbeeldbrieven die de VNG medio december 2011 publiceerden. De SMCO voert collectief actie voor teruggaaf ...

Lees meer

Softwareleveranciers Burgerzakenmodules op Congres Burgerzaken

De NVVB nodigt alle softwareleveranciers die Burgerzakenmodules ontwikkelen, uit om tijdens het Congres Burgerzaken op 9 en 10 mei hun producten en ideeën hierover te presenteren op de beursvloer. Wanneer voldoende leveranciers gehoor geven aan deze uitnodiging kan de marktplaats zoals KING die heeft geïnitieerd, fysiek ervaren worden tijdens het ...

Lees meer

Ledenraadpleging burgerzakenmodules

Gemeenten moeten binnen vier jaar hun huidige burgerzakensysteem vervangen door burgerzakenmodules. Gemeenten lieten eerder in een enquête weten de voorkeur te hebben voor een gezamenlijke aanbesteding. De VNG doet nu een voorstel voor een gezamenlijke verwerving van burgerzakenmodules. Bijgaande ledenbrief betreft een ledenraadpleging. Deze kan tot 23 maart worden ingevuld. ...

Lees meer

Workshop ICT-haalbaarheidstoets 'Verwerving Burgerzakenmodules'

Op 23 januari 2012 vond een workshop plaats in het kader van de ICT~haalbaarheidstoets die KING en VNG uitvoeren rondom de verwerving van Burgerzakenmodules. Acht gemeenten en tien leveranciers hebben zich samen met vertegenwoordigers van de VNG , NVVB, het programma modernisering GBA  en ICT-Office gebogen over de vraag of ...

Lees meer
<< 257 258 259 >>