Nieuwsoverzicht

Legalisatiecodes 1e halfjaar 2012

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt de NVVB u er op attent dat een nieuwe set codeletters is gepubliceerd. Deze set codeletters zijn opgenomen in DISCS en gelden voor het eerste halfjaar van 2012. Deze nieuwe set zal worden gebruikt in legalisaties door ambassades en consulaten. Medewerkers van afdelingen ...

Lees meer

Letse paspoorten

Het valt enkele gemeenten en de IND de laatste tijd op dat vreemdelingen met een Lets vreemdelingenpaspoort via het gemeenteloket dan wel het IND-loket proberen in Nederland aanspraak te maken op de status van gemeenschapsonderdaan. Dit is niet volgens de geldende procedure. De NVVB vraagt daarom aandacht voor deze ontwikkeling ...

Lees meer

Alles over huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden op een rijtje

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt via de website zozijnwenietgetrouwd.nl mensen bewust om goed te kijken naar de huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden die zij kunnen maken voorafgaand of tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. De komst van kinderen, het starten van een eigen bedrijf of een toekomstige schenking kunnen ...

Lees meer

Nieuw elektronisch te tellen stembiljet?

Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft in de tijdens de begrotingsbehandeling op 17 november 2011 laten weten dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw elektronisch te tellen stembiljet. Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft tijdens de begrotingsbehandeling op ...

Lees meer

Collectieve actie voor teruggaaf leges identiteitskaart

Veel gemeenten hebben een brief ontvangen waarin de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) namens burgers leges voor een Nederlandse identiteitskaart terugvordert. U kunt deze brief per belanghebbende afdoen met behulp van het stappenplan en de voorbeeldbrieven die de VNG medio december 2011 publiceerden. De SMCO voert collectief actie voor teruggaaf ...

Lees meer
<< 259 260 261 262 >>