Nieuwsoverzicht

Nieuwe digitale diensten worden op kleine schaal beproefd

Het digitaal aanleveren van aanvullende informatie bij een openstaande zaak Onder de tegel 'Een nieuwe aanvraag indienen' kan sinds woensdag 17 juli gekozen worden voor de optie 'Aanvullende informatie'.* Met dit formulier kan de gemeente aanvullende informatie uploaden bij een ingediende aanvraag. In het formulier moeten zaak- en persoonsgegevens van ...

Lees meer

Verzoek Turkse Ambassade over registratie echtscheidingen in Turkije

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is benaderd door de Turkse Ambassade in Den Haag over het feit dat Turken of Turkse Nederlanders die in Nederland gehuwd en vervolgens gescheiden zijn wel hun huwelijk maar niet de echtscheiding in Turkije laten registreren. Dit levert allerlei problemen op bij een tweede huwelijk ...

Lees meer

Ambtenaren speuren naar ‘schijnouders’ die baby's erkennen voor verblijfspapieren

Beroepsvereniging NVVB waarschuwt gemeenteambtenaren alert te zijn op schijnerkenningen. Dat is het erkennen van een kind – al dan niet tegen betaling – met het doel een verblijfsvergunning te krijgen voor een van de ­ouders. Dat gebeurt mogelijk enkele tientallen keren per jaar, schat strategisch adviseur Ronald Zijlstra van de ...

Lees meer

Levenloos geboren of toch niet?

Tot 1995 bestonden akten over levenloos geboren kinderen niet. Natuurlijk kwamen levenloze geboorten wel voor maar die werden door de burgerlijke stand hetzelfde behandeld als geboorten van kinderen die nog vóór de geboorteaangifte waren overleden. Voor deze kinderen én voor de levenloos geboren kinderen werd een akte opgemaakt van een ...

Lees meer

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

Op 5 december 2015 trad de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking. Deze wet beoogt gedwongen huwelijken, kinderhuwelijken en polygame huwelijken verder te beteugelen. Dat doet zij door de sluiting van deze huwelijken in Nederland onmogelijk te maken, voor zover deze huwelijken in het buitenland zijn gesloten, hieraan erkenning en registratie ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>