Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief 4 Verkiezingen 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019. 1. Circulaire provinciale staten- en waterschapsverkiezingen Vrijdag 14 ...

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met registratie levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte ...

Lees meer

Legalisatiecodes 1e halfjaar 2019

Namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken maken wij u er op attent dat per 1 januari 2019 een nieuwe set codeletters is gepubliceerd. Deze set codeletters is opgenomen in DISCS en geldt voor het eerste halfjaar in 2019. Deze nieuwe set zal worden gebruikt in legalisaties door ambassades en consulaten. Medewerkers ...

Lees meer

Nieuwsbrief 3 Verkiezingen 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor degecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019. 1. Stemrecht voor EU-burgers voor de verkiezing van het ...

Lees meer

RDW rijbewijstarieven voor 2019 bekend gemaakt

Hieronder vindt u de RDW rijbewijstarieven voor 2019. Deze tarieven zijn onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd. De tarieven voor 2019 zijn als volgt: Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC): € 9,70        Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10 De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>