Nieuwsoverzicht

Europese verordening Europese documenten

Op 16 februari 2019 treedt de Europese ‘Verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten’ in werking. Deze verordening heeft gevolgen voor de afdelingen Burgerzaken van alle gemeenten. Burgerzakendocumenten uit andere EU-landen moeten voortaan zonder legalisatie of apostille worden geaccepteerd. Gemeenten zijn bovendien in veel gevallen verplicht om bij door hen ...

Lees meer

NVVB adviseert ruimhartig beleid voor registratie levenloos geboren kind

Vanaf maandag 4 februari 2019 komen er in veel gemeenten verzoeken binnen van ouders die hun levenloos geboren kind graag geregistreerd willen zien in de BRP. De registratie komt tot stand door toevoeging van kindgegevens op de persoonslijst van de verzoekende ouder.   Het komt voor dat er bij een ...

Lees meer

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

Op 23 mei a.s. vindt de verkiezing van de leden van het Europees Parlement plaats. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.    Wat betekent dit voor jouw ...

Lees meer

Registratie van levenloos geboren kinderen in de BRP

Vanaf vandaag kunnen ouders die dat wensen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in ...

Lees meer

Nieuwsbrief 7 verkiezingen 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019 1. Voorlichting aan kiezers: begrijpelijke taal Veel kiezers ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>