Aanpassing basisregister Reisdocumenten

Identiteitsmanagement

Op 12 april jl. heeft Minister Plasterk de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitbreiding van het basisregister reisdocumenten ter voorbereiding op uitgifte van de eNIK. Naar aanleiding van de eisen die vanuit het eID-stelsel worden gesteld is de enige werkbare oplossing het uitbreiden van het huidige basisregister reisdocumenten tot een integraal register, analoog aan het rijbewijzenregister, waarin alle document- en houdergegevens worden opgenomen. Vanuit dit register kunnen de benodigde gegevens voor het eID-stelsel worden geleverd.

Voor het rijbewijs kan de noodzakelijke informatie aan het eID-stelsel overigens eenvoudig worden geleverd, omdat alle in Nederland in omloop zijnde rijbewijzen zijn opgenomen in een centraal rijbewijzenregister. Hierdoor is het eenvoudiger om bijvoorbeeld te experimenteren met het digitaal aanvragen van rijbewijzen (pilot start januari 2018). Voor de Nederlandse reisdocumenten is een dergelijke centrale registratie er niet. Gevolg hiervan is dat niet gegarandeerd kan worden dat de gegevens juist, authentiek, actueel en volledig zijn. Ze zijn bovendien niet direct en 24/7 raadpleegbaar, zoals in het eID-stelsel wordt vereist. De foto wordt net als de vingerafdrukken nog niet meegenomen in dit centrale register, omdat deze geen onderdeel uitmaken van de gegevens die op centraal niveau noodzakelijk zijn voor het functioneren van het eID-stelsel.

In het najaar van 2016 heeft de NVVB de minister gewezen op de noodzaak tot versterking van het aanvraag- en afgifteproces ter voorbereiding op de komst van het eID-stelsel en bijbehorende publieke middelen (eNIK en eRijbewijs). De NVVB beschouwt de aanpassing van het basisregister Reisdocumenten dan ook als een belangrijke eerste stap naar modernisering van het reisdocumentenstelsel. Op dit moment zijn we met BZK in gesprek over de toekomst van het reisdocumentenstelsel. Komend jaar volgt hierover meer informatie.

lees hier de brief van Plasterk aan de Tweede Kamer.