Burgemeester Den Haag mocht paspoorten vermoedelijke Syriëgangers vervallen verklaren

Identiteitsmanagement

De burgemeester van Den Haag mocht in 2015 de paspoorten van twee mannen vervallen verklaren vanwege het vermoeden dat zij zich in Syrië of Irak bij een jihadistische groepering zouden aansluiten. Dat blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 9 mei 2018.

De burgemeester verklaarde de paspoorten vervallen op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de mannen had opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen. De minister baseerde zich daarbij op informatie uit processen-verbaal van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank Den Haag verklaarde eerdere beroepen van de mannen tegen de vervallenverklaringen ongegrond.

Lees het volledige artikel op de website van de Raad van State.

Bron: Raad van State