Nieuwsoverzicht

Pinbeleid bij gemeenten en het Europees recht

Alleen per pin of giraal betalen voor diensten komt steeds vaker voor. Ook bij een beperkt aantal gemeenten is het niet meer mogelijk om aan de balie met contant geld te betalen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van documenten als een paspoort of een rijbewijs. Deze ontwikkeling is voor bepaalde groepen ...

Lees meer

Digitale Identiteitslab

Vorige week woensdag, 4 juli, vond de kick-off bijeenkomst van het Digitale Identiteitslab plaats. Het lab is een samenwerking tussen het Ministerie van BZK, Taskforce Samen Organiseren van de VNG, een aantal deelnemende gemeenten en Waag. Doel van de middag was het ontwikkelen van een kader en gezamenlijk tot waarden ...

Lees meer

Gemeentelijke sites toegankelijk voor mensen met beperking

Alle websites en mobiele apps van overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Zij moeten voldoen aan de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van de staatssecretaris van BZK. Lees hier het hele artikel.

Lees meer

Bijeenkomsten ‘Nieuwe identiteit van Burgerzaken’

Het A+O fonds Gemeenten organiseert samen met de NVVB bijeenkomsten over de nieuwe identiteit van Burgerzaken, digitalisering en de gevolgen voor het werk. Zien we elkaar tijdens de startbijeenkomst op 11 april (Utrecht), de verdiepingsbijeenkomst op 23 april (Utrecht) of tijdens de verdiepingsbijeenkomst op 25 april (Zwolle)? Inschrijven kan via ...

Lees meer

Aanvraag afschriften akten burgerlijke stand in Den Haag

Veel gemeenten vragen op dit moment afschriften aan van Haagse akten van de burgerlijke stand. De gemeente Den Haag neemt aan dat dit gebeurt naar aanleiding van de uitkomsten van de bestandscontrole voor de Kwaliteitsmonitor BRP. Gelet op de grote aantallen verzoeken, heeft de gemeente Den Haag besloten de afdoening ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>