Nieuwsoverzicht

Reactie NVVB ontwerp paspoortbesluit

De NVVB heeft door middel van een brief gereageerd op de adviesaanvraag over het ontwerp van het Paspoortbesluit. Hierbij attenderen wij het ministerie van BZK op een drietal punten: onduidelijkheid in verwijzingen, communicatie richting gemeenten over het verplaatsen van (delen van) stukken van de PUN naar het Paspoortbesluit en de ...

Lees meer

Reactie NVVB wijziging paspoortwet

Klik hier voor de reactie van de NVVB op de aanvraag advisering wijziging paspoortwet. De Europese verordening en daarmee de wetswijziging worden van toepassing vanaf 2 augustus 2021.

Lees meer

Rijbewijs met automatisch toegekende vakbekwaamheid (Code 95) vervangen of vernieuwen

Mensen met een C en/of D rijbewijs die vanwege hun leeftijd (geboren voor 1 juli 1955) een vrijstelling hebben gekregen van verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn Vakbekwaamheid Bestuurders (2003/59) en waarvan het rijbewijs na 1 april 2020 verloopt, hebben van het ministerie van IenW een brief ontvangen. Het ...

Lees meer

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd

Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.   Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt ...

Lees meer

NVVB bezorgd over controle brondocumenten

De legalisatiecirculaire loopt 31 december 2019 af en er is nog geen zicht op een nieuwe circulaire. De rol van Buitenlandse Zaken bij de legalisatie van brondocumenten wordt steeds kleiner. Verificatie van buitenlandse brondocumenten is voor gemeenten erg moeilijk geworden. Reden voor de NVVB om de verantwoordelijke ministers aan te ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>