Nieuwsoverzicht

RDW rijbewijstarieven voor 2019 bekend gemaakt

Hieronder vindt u de RDW rijbewijstarieven voor 2019. Deze tarieven zijn onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd. De tarieven voor 2019 zijn als volgt: Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier (RKC): € 9,70        Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10 De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € ...

Lees meer

Betrouwbaarheidsniveaus van top 40 toptaken onderzocht

Nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving rondom authenticatie heeft impact op de dienstverlening van gemeenten. In 2019 wordt de Wet Digitale Overheid ingevoerd. In deze wet worden eisen gesteld aan het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel. Daarnaast treedt de eIDAS-verordening in werking die impact heeft op de attributen waar gemeenten beschikking over ...

Lees meer

Tarieven reisdocumenten 2019

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven bekendgemaakt die in 2019 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. Deze moeten nog worden vastgesteld door de Rijksministerraad, maar de verwachting is dat deze niet meer wijzigen. De nieuwe maximumtarieven zijn hoger dan de maximumtarieven die in juli 2018 zijn bekendgemaakt op ...

Lees meer

Tarieven reisdocumenten voor 2019 wijzigen nog

De tarieven van het Besluit paspoortgelden zijn na de consultatieperiode aangepast. Deze aanpassing betreft voor gemeenten het Rijksdeel van de tarieven en heeft dus invloed op de maximumtarieven voor reisdocumenten die in 2019 geheven mogen worden. Besluitvorming hierover in de Rijksministerraad moet nog plaatsvinden. Officieuze bekendmaking Verwachting is dat, vooruitlopend ...

Lees meer

NVVB zet in op Gemeentelijke Aanpak Adreskwaliteit (GAA)

Het project LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) is succesvol. Veel gemeenten doen al mee. De samenwerking tussen gemeenten en landelijke afnemers levert een belangrijke bijdrage aan de aanpak. Daarnaast is de samenwerking van verschillende domeinen binnen de gemeentelijke organisaties van belang. De NVVB wil de organisatie van de samenwerking binnen gemeenten ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>