Nieuwsoverzicht

Verzoek Turkse Ambassade over registratie echtscheidingen in Turkije

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is benaderd door de Turkse Ambassade in Den Haag over het feit dat Turken of Turkse Nederlanders die in Nederland gehuwd en vervolgens gescheiden zijn wel hun huwelijk maar niet de echtscheiding in Turkije laten registreren. Dit levert allerlei problemen op bij een tweede huwelijk ...

Lees meer

Levenloos geboren of toch niet?

Tot 1995 bestonden akten over levenloos geboren kinderen niet. Natuurlijk kwamen levenloze geboorten wel voor maar die werden door de burgerlijke stand hetzelfde behandeld als geboorten van kinderen die nog vóór de geboorteaangifte waren overleden. Voor deze kinderen én voor de levenloos geboren kinderen werd een akte opgemaakt van een ...

Lees meer

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

Op 5 december 2015 trad de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking. Deze wet beoogt gedwongen huwelijken, kinderhuwelijken en polygame huwelijken verder te beteugelen. Dat doet zij door de sluiting van deze huwelijken in Nederland onmogelijk te maken, voor zover deze huwelijken in het buitenland zijn gesloten, hieraan erkenning en registratie ...

Lees meer

De gemeente Amsterdam en de BRP straat Budel werken nauw samen!

Sinds kort verricht de BRP-straat Budel (gemeente Cranendonck) alle inschrijvingen van de bewoners van het AZC aan de Willinklaan te Amsterdam. Dit geldt natuurlijk voor de bewoners die ervoor in aanmerking komen. De gemeente, het COA en de IND werken nauw samen om de inschrijvingen zo goed en snel mogelijk ...

Lees meer

Heb je met beperkte gemeenschap van goederen al huwelijkse voorwaarden?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in Den Haag is bezig met een onderzoek. Ze meten het aantal afgesloten huwelijkse voorwaarden en daarin was in 2018 een grote verandering te zien: ten opzichte van 2017 werden er in 2018 maar liefst 30% minder huwelijkse voorwaarden afgesloten. Ze hebben gezocht naar een ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>