Nieuwsoverzicht

De gemeente Amsterdam en de BRP straat Budel werken nauw samen!

Sinds kort verricht de BRP-straat Budel (gemeente Cranendonck) alle inschrijvingen van de bewoners van het AZC aan de Willinklaan te Amsterdam. Dit geldt natuurlijk voor de bewoners die ervoor in aanmerking komen. De gemeente, het COA en de IND werken nauw samen om de inschrijvingen zo goed en snel mogelijk ...

Lees meer

Heb je met beperkte gemeenschap van goederen al huwelijkse voorwaarden?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in Den Haag is bezig met een onderzoek. Ze meten het aantal afgesloten huwelijkse voorwaarden en daarin was in 2018 een grote verandering te zien: ten opzichte van 2017 werden er in 2018 maar liefst 30% minder huwelijkse voorwaarden afgesloten. Ze hebben gezocht naar een ...

Lees meer

VOG-aanvrager mag niet ook belanghebbende zijn

De aanvrager en belanghebbende in de VOG-aanvraag kunnen niet dezelfde persoon zijn. Om een VOG-aanvraag te kunnen indienen moet er een organisatie zijn die mede de aanvraag doet. Deze belanghebbende bepaalt het screeningsprofiel en de daarbij horende risicogebieden waarop de aanvraag gescreend dient te worden. Dit omdat deze belanghebbende het ...

Lees meer

Verklaring ten behoeve van erkenning van een kind

Eerder hebben we bericht over erkenningen van kinderen die mogelijk in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde. Dat zijn erkenningen die slechts het enkele oogmerk hebben om verblijfsrecht in Nederland te krijgen. De zogenaamde schijnerkenningen dus. Of de erkenning is gedaan in het buitenland en wordt ter registratie aangeboden ...

Lees meer

Lijkbezorging van gemeentewege? Check of er een uitvaartverzekering bestaat!

Wanneer een gemeente geconfronteerd wordt met de kosten van een uitvaart van gemeentewege, dan kan de gemeente soms een beroep doen op de uitvaartverzekering van de overledene. Om te weten of de overledenen een uitvaartverzekering had, kan de gemeente een navraag doen bij het Verbond van Verzekeraars. Gemeenten kunnen daarvoor ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>