Nieuwsoverzicht

Registratie levenloos geboren kind mogelijk vanaf 3 februari

Na een lang traject wordt het dan eindelijk mogelijk voor ouders van levenloos geboren kinderen om hun kind te laten registreren op hun persoonslijst in de BRP. Vorig jaar 18 december werd de laatste hobbel genomen. De Eerste kamer ging akkoord met het wetswijzigingsvoorstel.Vanuit de RvIG is een nieuwsbrief gestuurd ...

Lees meer

Terugblik op de NVVB-themamiddag over de toekomst van de BRP

Op 11 december 2018 vond een NVVB-themamiddag plaats over de toekomst van de BRP op de lange termijn. Eerder dit jaar had de NVVB een visiedocument aan het ministerie van BZK aangeboden waarin een aantal ideeën zijn geopperd. Deze themamiddag was een eerste aanzet om echt het gesprek aan te ...

Lees meer

Naturalisatie- en optietaken blijven bij gemeenten

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, ziet af van het overhevelen van de naturalisatie- en optietaken van gemeenten naar de IND. Hij schrijft dit in een brief van 18 december 2018 aan de VNG, waarvan de NVVB een afschrift ontving. Het heeft ruim vier jaren geduurd voordat hierover ...

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met registratie levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte ...

Lees meer

Legalisatiecodes 1e halfjaar 2019

Namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken maken wij u er op attent dat per 1 januari 2019 een nieuwe set codeletters is gepubliceerd. Deze set codeletters is opgenomen in DISCS en geldt voor het eerste halfjaar in 2019. Deze nieuwe set zal worden gebruikt in legalisaties door ambassades en consulaten. Medewerkers ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>