Nieuwsoverzicht

Schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP geactualiseerd

De Werkgroep Schriftelijke Verstrekkingen BRP is sinds het in werking treden van de Wet BRP continu bezig met bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensverstrekkingen. Het schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP is in februari 2019 geactualiseerd. In deze versie van het schema zijn de volgende onderdelen toegevoegd of aangepast: Voornemen ...

Lees meer

Telkaart CBS bij aangifte en registratie van levenloos geboren kinderen

Levenloos geboren kinderen kunnen sinds 4 februari 2019 met terugwerkende kracht worden bijgeschreven in de BRP. Deze wijziging heeft tot gevolg dat er enige onduidelijkheid is ontstaan over het versturen van de formulieren Levenloos geboren kind (ook wel telkaarten genoemd) naar het CBS. Het CBS  wil hier graag duidelijkheid over ...

Lees meer

Registratie geboorteland Palestijnse Nederlanders

Palestijnse Nederlanders kunnen zich in de toekomst laten registeren als geboren in ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem’. Met het toevoegen van ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ aan de Landentabel wordt het advies gevolgd van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 ...

Lees meer

Europese verordening Europese documenten

Op 16 februari 2019 treedt de Europese ‘Verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten’ in werking. Deze verordening heeft gevolgen voor de afdelingen Burgerzaken van alle gemeenten. Burgerzakendocumenten uit andere EU-landen moeten voortaan zonder legalisatie of apostille worden geaccepteerd. Gemeenten zijn bovendien in veel gevallen verplicht om bij door hen ...

Lees meer

NVVB adviseert ruimhartig beleid voor registratie levenloos geboren kind

Vanaf maandag 4 februari 2019 komen er in veel gemeenten verzoeken binnen van ouders die hun levenloos geboren kind graag geregistreerd willen zien in de BRP. De registratie komt tot stand door toevoeging van kindgegevens op de persoonslijst van de verzoekende ouder.   Het komt voor dat er bij een ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>