Nieuwsoverzicht

Lijkbezorging van gemeentewege? Check of er een uitvaartverzekering bestaat!

Wanneer een gemeente geconfronteerd wordt met de kosten van een uitvaart van gemeentewege, dan kan de gemeente soms een beroep doen op de uitvaartverzekering van de overledene. Om te weten of de overledenen een uitvaartverzekering had, kan de gemeente een navraag doen bij het Verbond van Verzekeraars. Gemeenten kunnen daarvoor ...

Lees meer

Onnodige sekseregistratie verder teruggedrongen

Instanties en bedrijven krijgen hulp van de overheid bij het terugdringen van onnodige registratie van sekse. Met handreikingen, onderzoek en goede voorbeelden wil het kabinet duidelijkheid scheppen over waar sekseregistratie geen functie heeft, en dus beter achterwege kan blijven. Dat schrijft minister van Engelshoven (OCW) vandaag aan de Tweede Kamer. ...

Lees meer

Uittreksel BRP met gezag

Wanneer een ouder op reis naar het buitenland gaat met zijn of haar kind, kan het van belang zijn dat de ouder bewijsstukken meeneemt over de relatie die hij/zij heeft met het kind. Om te voorkomen dat er diverse documenten verzameld moeten worden, kan het de ouder helpen als de ...

Lees meer

Schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP geactualiseerd

De Werkgroep Schriftelijke Verstrekkingen BRP is sinds het in werking treden van de Wet BRP continu bezig met bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensverstrekkingen. Het schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP is in februari 2019 geactualiseerd. In deze versie van het schema zijn de volgende onderdelen toegevoegd of aangepast: Voornemen ...

Lees meer

Telkaart CBS bij aangifte en registratie van levenloos geboren kinderen

Levenloos geboren kinderen kunnen sinds 4 februari 2019 met terugwerkende kracht worden bijgeschreven in de BRP. Deze wijziging heeft tot gevolg dat er enige onduidelijkheid is ontstaan over het versturen van de formulieren Levenloos geboren kind (ook wel telkaarten genoemd) naar het CBS. Het CBS  wil hier graag duidelijkheid over ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>