Nieuwsoverzicht

Handreiking processen-verbaal verkiezingsuitslagen online

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Sinds 1 januari 2019 gelden voor gemeenten nieuwe wettelijke verplichtingen op ...

Lees meer

Nieuwsbrief 14 | Verkiezingen 2019 en circulaire Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

De NVVB gaat samen met de VNG in overleg met het ministerie BZK over de circulaire Europese Parlementsverkiezingen die vorige week door BZK is gestuurd. Deze circulaire zat bij nieuwsbrief 14 Verkiezingen. In de circulaire wordt genoemd dat bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen is gebleken dat een groot ...

Lees meer

Nieuwsbrief 13 verkiezingen 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de verkiezingen in 2019 28 maart 2019 Europees Parlementsverkiezing voor personen met een Britse nationaliteit Vorige week is bekend geworden dat de uittreding van het Verenigd ...

Lees meer

Nieuwsbrief 12 Verkiezingen

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de verkiezingen in 2019 22 maart 2019 Elektronische openbaarmaking processen-verbaal en OSV-bestanden Het ministerie van BZK vraagt uw aandacht voor de elektronische openbaarmaking op de gemeentelijke ...

Lees meer

Nieuwsbrief 10 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en Europee

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de verkiezingen in 2019 14 maart 2019 1. Brief aan burgemeesters Vandaag [Red: 14 maart 2019] heeft de minister van BZK een brief gestuurd aan de ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>