Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief 6 verkiezingen 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019. 1. Modellen Deze week is weer een aantal ...

Lees meer

Onderzoek naar bezetting stembureaus

Hoe staat het ervoor met de selectie, deskundigheid, vaardigheden en facilitering van voorzitters en leden van stembureaus? Het ministerie van BZK, de NVVB en de VNG laten dit onderzoeken. Coördinatoren verkiezingen van gemeenten worden gevraagd hiertoe een korte online enquête in te vullen. Daarnaast krijgen zij het verzoek een link ...

Lees meer

Hoe bepaalt u de kiesgerechtigden per waterschap?

Woensdag 20 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen. In 74 gemeenten zijn twee of meer waterschappen actief: voor die gemeenten is het de vraag hoe ervoor te zorgen dat iedere kiesgerechtigde de stempas voor het juiste waterschap krijgt. De verkiezingen voor de waterschappen worden gehouden in combinatie met de verkiezingen voor ...

Lees meer

Laatste kans deelname selectietool stembureau voorzitters

De voorzitter heeft een essentiële rol in het verkiezingsproces. Het is dus cruciaal dat de voorzitter goed gekwalificeerd is voor dit werk. De NVVB biedt daarom in samenwerking met het ministerie van BZK de Quick Scan aan; een gratis tool aan voor de selectie van (plaatsvervangend) voorzitters voor de verkiezingen ...

Lees meer

Nieuwsbrief 5 verkiezingen 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019 (Online) instructie stembureauleden nu beschikbaar Het ministerie van ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>