Nieuwsoverzicht

Actieplan toegankelijk stemmen

Op 17 maart wordt het actieplan toegankelijk stemmen gelanceerd. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen namelijk niet vanzelf. Denk bijvoorbeeld aan iemand in een rolstoel of met een blindengeleidehond, mensen die moeite hebben met lezen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking of mensen met dementie. Met de 10 ...

Lees meer

Beëindigen aanleveren advieslijsten voor gemeenteraadsverkiezingen

De NVVB heeft een bericht ontvangen van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) over het stoppen van aanleveren van advieslijsten voor gemeenteraadsverkiezingen. De IND levert sinds 2006 bij gemeenteraadsverkiezingen (ook bij herindelingen) aan elke gemeente een lijst van vreemdelingen die met een actueel woonadres in Nederland 5 jaar lang onafgebroken verblijfsrecht ...

Lees meer

Reactie NVVB op experimentenwet nieuwe stembiljetten

De NVVB pleit al geruime tijd voor het invoeren van een nieuw model stembiljet. Wij zijn groot voorstander van elke vorm van experiment ter verbetering en vernieuwing van het Nederlandse stemproces. Een ontwerpwetsvoorstel die deze experimenten mogelijk maakt juichen wij dan ook toe. Echter hebben wij ook een aantal aandachtspunten ...

Lees meer

Adviesaanvraag wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Op 16 mei 2019 verstuurden wij onze adviesreactie op de voorgestelde wijzigingen van de Kieswet naar het ministerie van BZK. Deze reactie konden wij opstellen door de vele reacties die wij vanuit gemeenten hebben gekregen, dank daarvoor! Wil jij het NVVB-advies op het wetsvoorstel lezen? Klik hier. Hierin staat onder ...

Lees meer

Selectietool stembureauvoorzitters

Het verkiezingsproces in Nederland raakt de fundamenten van onze democratie. Een kwalitatief goed verloop van de verkiezing met een transparante en betrouwbare uitslag zijn daarom van groot belang. Naast wet- en regelgeving betreft het verkiezingsproces mensenwerk. In de pilot ‘Bevordering Kwaliteit Stembureauvoorzitters’ is specifiek onderzocht of de kwaliteit van de ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>