Nieuwsoverzicht

Reactie NVVB op experimentenwet nieuwe stembiljetten

De NVVB pleit al geruime tijd voor het invoeren van een nieuw model stembiljet. Wij zijn groot voorstander van elke vorm van experiment ter verbetering en vernieuwing van het Nederlandse stemproces. Een ontwerpwetsvoorstel die deze experimenten mogelijk maakt juichen wij dan ook toe. Echter hebben wij ook een aantal aandachtspunten ...

Lees meer

Adviesaanvraag wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Op 16 mei 2019 verstuurden wij onze adviesreactie op de voorgestelde wijzigingen van de Kieswet naar het ministerie van BZK. Deze reactie konden wij opstellen door de vele reacties die wij vanuit gemeenten hebben gekregen, dank daarvoor! Wil jij het NVVB-advies op het wetsvoorstel lezen? Klik hier. Hierin staat onder ...

Lees meer

Selectietool stembureauvoorzitters

Het verkiezingsproces in Nederland raakt de fundamenten van onze democratie. Een kwalitatief goed verloop van de verkiezing met een transparante en betrouwbare uitslag zijn daarom van groot belang. Naast wet- en regelgeving betreft het verkiezingsproces mensenwerk. In de pilot ‘Bevordering Kwaliteit Stembureauvoorzitters’ is specifiek onderzocht of de kwaliteit van de ...

Lees meer

Handreiking processen-verbaal verkiezingsuitslagen online

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Sinds 1 januari 2019 gelden voor gemeenten nieuwe wettelijke verplichtingen op ...

Lees meer

Nieuwsbrief 14 | Verkiezingen 2019 en circulaire Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

De NVVB gaat samen met de VNG in overleg met het ministerie BZK over de circulaire Europese Parlementsverkiezingen die vorige week door BZK is gestuurd. Deze circulaire zat bij nieuwsbrief 14 Verkiezingen. In de circulaire wordt genoemd dat bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen is gebleken dat een groot ...

Lees meer
<< 1 2 3 >>