Checklist toegankelijkheid

Verkiezingen

Op 15 en 29 oktober 2018 hielden het ministerie van BZK en adviesbureau voor toegankelijkheid PBT Consult voorlichtingsbijeenkomsten over de vernieuwde checklist toegankelijkheid stemlokalen. Via deze link kun je de tweede bijeenkomst terugkijken. De NVVB wil in samenwerking met de VNG en het ministerie van BZK inventariseren of, en zo ja welke vragen gemeenten nog hebben over de toepassing van de checklist. Op basis daarvan kunnen het ministerie van BZK en PBT Consult passende informatie verstrekken. Halverwege december volgt meer informatie over de manier waarop de meest gestelde vragen beantwoord zullen worden.

Wil je nog iets vragen naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten? Of wil je jouw (succesvolle) ervaringen delen met andere gemeenten? Stuur dan voor 10 december een mailtje naar veerlehessels@nvvb.nl.