Denk mee over jouw NVVB van de toekomst

Algemeen

Denk mee over jouw NVVB van de toekomst

Al bijna vijfentwintig jaar fungeert de NVVB als aanspreekpunt en spreekbuis voor medewerkers in het uitdagende werkveld Burgerzaken. Maar tijden en ook de behoeften van onze leden veranderen. Zo zorgen technologie en digitalisering voor steeds snellere ontwikkelingen in de samenleving en in de wet- en regelgeving. Om effectief te blijven aansluiten en inspelen op de vraag van onze leden, zijn we benieuwd naar wat jij in de toekomst van de NVVB verwacht. Denk mee en laat je stem horen!

Onze huidige wereld staat niet bepaald stil. Op het werkterrein Burgerzaken digitaliseert de dienstverlening, stellen burgers hogere eisen, groeit de aandacht voor privacy en fraudepreventie en ligt het verkiezingsproces onder een vergrootglas. Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor de NVVB. Om de betrouwbare en aantrekkelijke vereniging te blijven waarmee jij graag wilt samenwerken, hebben we de kennis en creativiteit van onze leden nodig. Want alleen door te luisteren naar jullie expertise, kunnen wij toegankelijk en slagvaardig blijven, onze leden een stem geven en zorgvuldige en gedragen adviezen geven aan gemeenten en andere overheden.

Onze ambities voor de toekomst

De NVVB van de toekomst gebruikt meer digitale media om leden met elkaar in contact te brengen, informatie te delen en kennis, ideeën en opinies bij de leden op te halen. Als vakvereniging kunnen wij zo sneller standpunten innemen, op de actualiteit inspelen, adviezen uitbrengen en oplossingen bieden. Regionale activiteiten zorgen voor binding met en tussen onze leden. Daarbij horen korte lijnen, een heldere visie en een structuur die bijdraagt aan transparantie en besluitvaardigheid.

Werkgroep Slagkracht NVVB

Om onze ambities vorm te geven, heeft de NVVB begin 2018 de werkgroep Slagkracht NVVB ingesteld. Haar opdracht: ‘Werk uit hoe de NVVB het best kan worden ingericht om ook in de toekomst voor haar leden van zo groot mogelijke waarde te zijn’. De werkgroep is nu op het punt dat zij de eerste voorstellen ter verbetering kan doen, waarvan sommige ook gevolgen hebben voor de structuur van de vereniging. Zo pleit de werkgroep voor een compacter bestuur met een scherpe onderlinge rolverdeling, een ledenraad die de stem van de regionale afdelingen vertegenwoordigt, en meer dynamische en flexibele commissies die vakinhoudelijke informatie geven, discussies in de vereniging op gang brengen en zorgen dat de visie van de leden wordt meegenomen bij het bepalen van de standpunten van de NVVB. Deze eerste ideeën staan toegelicht in de uitgebreidere ‘Denklijn NVVB van de toekomst’.

Laat je stem horen!

Op de Algemene Ledenvergadering in april 2019, als we vieren dat de NVVB vijfentwintig jaar bestaat, besluiten we gezamenlijk hoe de NVVB opgefrist de volgende vijfentwintig jaar ingaat. Tot die tijd denkt werkgroep Slagkracht NVVB volop na over de toekomst van onze vereniging. En jij kunt meedenken! Daartoe vragen we je om de online enquête over de NVVB van de toekomst in te vullen. Je kunt je ideeën en gedachtes over de richting waarin de NVVB zich moet ontwikkelen ook mailen naar slagkracht@nvvb.nl. We zien je inbreng met veel interesse tegemoet!