Europese Commissie presenteert herziene richtlijnen voor digitalisering publieke diensten

Identiteitsmanagement

De Europese Commissie heeft op 23 maart 2017 een herzien Europese Interoperabiliteitskader (EIF) gepresenteerd. Het kader helpt Europese overheden bij de digitalisering van het aanbod van diverse publieke diensten. Daarnaast heeft het kader een coördinerende functie. Digitalisering leidt tot tijd- en kostenbesparing, verhoogt de transparantie en verbetert de kwaliteit van diensten voor burgers en bedrijven. Het maakt het makkelijker voor bedrijven en burgers om te communiceren met hun publieke administraties en die in andere lidstaten, bijvoorbeeld bij het doorgeven van adreswijzigingen.

Vernieuwingen

Het kader is aangevuld met uitgangspunten en aanbevelingen die ervoor zorgen dat zowel bestaande als nieuwe Europese wetgeving niet ten koste gaan van de interoperabiliteit van digitale diensten. Voor interoperabiliteit is het belangrijk dat afspraken gemaakt worden op alle niveaus: in de organisatie, het domein en de bestuurslaag. En nationale afspraken moeten in lijn zijn met internationale. Verder heeft het kader extra aandacht voor de vraag hoe je deze aanbevelingen in de praktijk kunt invullen met bestaande en concrete oplossingen.

Het toepassen van het kader door overheden in de EU zorgt ervoor dat hun diensten gestandaardiseerd, geautomatiseerd, gestroomlijnd en veilig zijn.

Bron: Digitale Overheid