Europese verordening Europese documenten

Persoonsinformatiemanagement

Op 16 februari 2019 treedt de Europese ‘Verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten’ in werking. Deze verordening heeft gevolgen voor de afdelingen Burgerzaken van alle gemeenten. Burgerzakendocumenten uit andere EU-landen moeten voortaan zonder legalisatie of apostille worden geaccepteerd. Gemeenten zijn bovendien in veel gevallen verplicht om bij door hen afgegeven officiële documenten op verzoek een modelformulier als vertaalhulp te verstrekken. Voor uitgebreide informatie over de verordening en hulp bij het implementeren van de verordening in jouw gemeente, verwijzen wij naar de werkinstructie.
 
Voor het controleren van de echtheid van officiële documenten uit andere EU-lidstaten en voor het stellen en beantwoorden van vragen richting autoriteiten in andere lidstaten, wordt gebruik gemaakt van het Interne Markt Informatiesysteem (IMI) van de EU. IMI is een beveiligd online platform waar autoriteiten uit alle EU-lidstaten informatie kunnen vinden en gegevens kunnen uitwisselen. Gemeenten die nog niet zijn aangesloten op IMI, worden daarom geadviseerd om zich vóór 16 februari te laten registreren als autoriteit. Dit doe je door per e-mail een verzoek tot registratie te sturen aan de Nationale IMI-coördinator op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (imi-ezk@minez.nl).

Meer informatie over IMI vind je op de website. Voor verdere vragen kun je ook terecht bij de Nationale IMI-coördinator.