Gemeente Zwolle start met verscherpte identiteitscontrole

Identiteitsmanagement

In diverse media is de gemeente Zwolle afgelopen week in het nieuws geweest over de ingebruikname van een nieuw identiteitscontrole-apparaat. Zwolle zet daarmee in op het tegengaan van identiteits- en look-a-likefraude. Naast het gebruik van het apparaat zet de gemeente in op scholing van de medewerkers, via de opleiding ID- & Adresfraude van de PublieksAcademie. In deze specialistische opleiding zijn de identiteitsmodules ontwikkeld door de NVVB in samenwerking met de échte specialisten op dit gebied, zoals de Koninklijke Marechaussee (KMar), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Meer informatie over de opleiding lees je hier >>