Gewijzigde aanvraagprocedure vreemdelingenreisdocumenten

Identiteitsmanagement

Met ingang van 1 oktober 2018 is de procedure voor de aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet gewijzigd. Dit is een wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN).

Hoewel de ingangsdatum van 1 oktober op 15 juni bekend is gemaakt in de Staatscourant, hebben de gemeenten pas op 28 september jl. informatie ontvangen over de nieuwe procedure, het nieuwe c1-formulier, de circulaire en het stappenplan. Om gemeenten meer tijd te geven voor implementatie van gewijzigde procedures hebben wij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd in het vervolg meer rekening te houden met de tijd tussen het publiceren van de circulaire en de inwerkingtreding.