Grondslagen van de AVG

Algemeen

Het is haast niet meer te missen dat vanaf 25 mei aanstaande de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt. De AVG versterkt de positie van betrokkenen door de uitbreiding van bestaande privacyrechten en de toevoeging van twee nieuwe rechten, namelijk het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hier meer informatie over op hun website.

Eén van de doelen van de AVG is dat iedereen bewuster na gaat denken over het verwerken van persoonsgegevens. Stel jezelf bijvoorbeeld geregeld vragen als; ‘Mag ik deze persoonsgegevens verwerken? Waarom doe ik dat? Hoelang mag ik deze gegevens opslaan?’ Het verwerken van persoonsgegevens moet altijd gebaseerd zijn op één van de zes grondslagen van de AVG, te noemen:

  • Toestemming van betrokken personen
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Ook voor het versturen van de nieuwsbrief is een grondslag nodig. De ontvangers moeten hiervoor toestemming geven. Ontvang jij de NVVB nieuwsbrief? Dan heb je je aangemeld via de website van de NVVB en bevestigd via e-mail. Wij gaan er dus vanuit dat je graag deze nieuwsbrief ontvangt! Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kun je de toestemming intrekken en je via de link onderin de nieuwsbrief afmelden.

De komende weken besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de AVG. Hiervoor zijn wij op zoek naar voorbeelden van best practices vanuit gemeenten. Wil jij je kennis delen en hiermee andere gemeenten helpen? Mail dan naar: veerlehessels@nvvb.nl