Informeren Consulaat bij overlijden buitenlander

Persoonsinformatiemanagement

Als in Nederland een persoon overlijdt met een vreemde nationaliteit, dan dient de consulaire post van de staat waar die persoon onderdaan van is, daarvan op de hoogte te worden gesteld door de bevoegde autoriteit. Dit is voorgeschreven in artikel 37 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen van 24 april 1963.

In geval van natuurlijk overlijden is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar aangifte van overlijden wordt gedaan de bevoegde autoriteit die de consulaire post moet informeren. In geval van (verdenking) van een niet natuurlijke dood, is de politie de bevoegde autoriteit en hoort deze de consulaire post te informeren.

Buitenlandse consulaten in Nederland geven aan dat zij in de praktijk niet altijd worden geïnformeerd over het overlijden van hun landgenoten in Nederland. Het verstrekken van inlichtingen aan een consulaire post in geval van overlijden is een internationaalrechtelijke verplichting die Nederland moet nakomen. Dit bericht dient dan ook om deze verplichting bij de gemeenten onder de aandacht te brengen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken