Invulbare VOG-aanvraagformulieren

Sinds kort zijn de VOG-aanvraagformulieren die op de website www.justis.nl staan invulbaar gemaakt. Let op: de datum van de formulieren zijn niet aangepast, omdat de formulieren verder inhoudelijk niet gewijzigd zijn. De vereisten met betrekking tot het indienen van de papieren aanvraagformulieren zijn hetzelfde gebleven; het aanvraagformulier moet dan ook nog steeds ondertekend worden.
 
Het Nederlandstalige aanvraagformulier >>
Het Engelstalige aanvraagformulier >>

Bron: Justis