Kamerbrief over de algehele staat van de Basis Registratie Personen

Persoonsinformatiemanagement

Minister Plasterk heeft een kamerbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de algehele staat van de Basis Registratie Personen.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft, naar aanleiding van de brief van Plasterk van 25 april jl, gevraagd om nadere schriftelijke uitleg van de uitloop naar tijd en kosten, de budgettaire gevolgen en korte termijn, de uitgevoerde herijking van de algehele staat van de Operatie BRP. 

Lees de kamerbrief hier.

Bron: BZK