Nationale Naturalisatiedag

Persoonsinformatiemanagement

Op 15 december 2018 is het Nationale Naturalisatiedag. Dit jaar valt 15 december 2018  op een zaterdag. Wanneer moet dan de Nationale Naturalisatiedag gevierd worden?

De wet regelt dit in artikel 5 lid 2 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap:
De in het vorige lid bedoelde ceremoniële bijeenkomst wordt ten minste op 15 december gehouden. Indien 15 december op een zaterdag of een zondag valt, vindt de bijeenkomst plaats op de eerstvolgende werkdag.

Dit betekent dat de Nationale naturalisatiedag dit jaar op maandag 17 december 2018 gevierd moet worden. 15 december 2019 valt op een zondag. Dus volgend jaar moet de Nationale naturalisatiedag op maandag 16 december 2019 gevierd worden.