Naturalisatie- en optietaken blijven bij gemeenten

Persoonsinformatiemanagement

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, ziet af van het overhevelen van de naturalisatie- en optietaken van gemeenten naar de IND. Hij schrijft dit in een brief van 18 december 2018 aan de VNG, waarvan de NVVB een afschrift ontving.

Het heeft ruim vier jaren geduurd voordat hierover duidelijkheid kwam. De overheveling zou efficiency opleveren, maar de resultaten van twee onderzoeken gaven aan dat een overheveling van taken niet noodzakelijk is. Gebleken is al dat efficiencywinst ook bereikt kan worden door meer digitalisering van de processen. De IND is hier samen met gemeenten actief mee bezig.

In zijn brief aan de VNG vraagt staatssecretaris Harbers aan de VNG om de mogelijkheden te onderzoeken de taken te beleggen bij zogenaamde centrumgemeenten. Hierover wil de staatssecretatris met de VNG in een volgend bestuurlijk overleg praten.

De NVVB adviseert alle gemeenten, met name de kleine gemeenten, te bedenken of zij de taken willen behouden of op termijn willen overlaten aan een andere (centrum)gemeente. Bij behoud van de taken is het van belang dat de uitvoering ook op een goed kwalitatief niveau gebeurt en dat daarmee in formatie- opleidingsplannen wellicht rekening kan worden gehouden.