Nieuwsbrief 5 verkiezingen 2019

Verkiezingen

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019

(Online) instructie stembureauleden nu beschikbaar
Het ministerie van BZK stelt bij verkiezingen een online instructie voor stembureauleden beschikbaar. Deze instructie staat sinds vandaag online en kunt u vinden op https://www.stembureauinstructie.nl/. Zoals gebruikelijk bevat de online instructie informatie over de dag van stemming, quizvragen, praktijkvoorbeelden en een fruitautomaat (waarmee het stembureaulid moet bepalen of een kiezer met de getoonde documenten mag worden toegelaten tot de stemming).

Op de toolkit (www.verkiezingentoolkit.nl) staat sinds vandaag ook de Powerpoint-instructie. Deze kunt u bij klassikale bijeenkomsten met stembureauleden gebruiken. Ook staat de brochure stembureau-instructie nu op de toolkit: deze brochure kunnen stembureauleden op de dag van stemming in het stemlokaal gebruiken. Zoals gebruikelijk wordt de (fysieke) brochure stembureau-instructie ook aan alle gemeenten verzonden; dit gebeurt naar verwachting in februari 2019.

Als u vragen heeft over de komende verkiezingen, dan kunt u die stellen aan het Informatiepunt van de Kiesraad, een gezamenlijk initiatief van BZK en de Kiesraad (informatiepunt@kiesraad.nl, 070-4267329).
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of wilt u een collega aanmelden, stuur dan een e-mail aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

Bron: BZK