NVVB-Voorlichtingsfolder voor gewijzigd huwelijksvermogensrecht

Persoonsinformatiemanagement

Sinds 1 januari 2018 zijn de nieuwe huwelijksvermogensregels ingegaan. Hiermee neemt Nederland afscheid van de algehele gemeenschap van goederen die in 1838 werd ingevoerd. In samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie biedt de NVVB haar leden een folder aan die gebruikt kan worden bij de voorlichting aan burgers die willen trouwen óf een geregistreerd partnerschap willen aangaan.

De folder is ook de downloaden via de handreikingen op onze website.