Oproep aanpassen 'Checklist toegankelijkheid stemlokalen'

Verkiezingen

De minister van BZK heeft aangekondigd dat op 1 januari 2019 de wetswijziging in werking zal treden die regelt dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Om vast te kunnen stellen of een stemlokaal toegankelijk is, is de 'Checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen' opgesteld. Deze checklist is in de praktijk niet altijd werkbaar en op onderdelen onduidelijk. BZK heeft de NVVB en VNG gevraagd aan te geven op welke punten de checklist moet worden aangepast. Hiervoor hebben we de input van gemeenten hard nodig. Op welke punten dient volgens jullie de checklist te worden aangepast? Je kunt je reactie mailen naar juliette.vanderjagt@vng.nl.