Pilots Landelijke online diensten

Persoonsinformatiemanagement

De landelijke online diensten Aangifte Overlijden en Verhuizen & Emigreren worden op dit moment door een aantal gemeenten getest in een pilot. Hun bevindingen maken het mogelijk om gebruiksvriendelijke, veilige online formulieren te ontwikkelen voor alle gemeenten. Wil je meedoen met de pilot? Dat kan. In dit bericht lees je hoe.

Online landelijke diensten
De ambitie is groot: een serie online diensten ontwikkelen die KING beheert en voor gemeenten kosteloos te gebruiken zijn. Kant-en-klare diensten dus. Diensten die bovendien gebruiksvriendelijk en veilig zijn. De lat ligt hoog en daarom wordt er grondig getest in een pilot. Het eindresultaat? Online dienstverlening op zijn best. Ondernemers en burgers worden sneller geholpen, je hebt geen beheerlast, geen gebruikskosten en je hoeft geen afspraken met leveranciers te maken. KING ontwikkelt en beheert de diensten.

Online dienst Aangifte Overlijden
Met de dienst Aangifte Overlijden kunnen uitvaartondernemers aangifte doen van een overlijdensgeval en een aanvraag indienen voor verlof tot begraven of cremeren.

Hoe werkt het voor de ondernemer?
Uitvaartondernemers loggen in op de landelijke dienst met eHerkenning (niveau 2+). Daar vullen zij een online formulier in waarmee ze aangifte doen van overlijden. De benodigde documenten, zoals een officiële overlijdensverklaring, kunnen ze eenvoudig uploaden. Na de aangifte betalen zij voor het ontvangen van één of meerdere akten van overlijden door af te rekenen met iDEAL of creditcard. De ondernemer kan de ingevulde aangifte meteen downloaden.

Online dienst Aangifte Verhuizen & Emigreren
Met de dienst Aangifte Verhuizen & Emigreren kan de burger aangifte doen van zijn verhuizing of emigratie.

Hoe werkt het voor de inwoner?
Een inwoner logt in met DigiD op mijn.overheid.nl en doet via een online formulier aangifte van zijn verhuizing. Het formulier wordt vooraf ingevuld met gegevens uit de Basisregistratie Personen. Deze gegevens worden ook gebruikt om te verifiëren of degene 16 jaar of ouder is, niet onder curatele staat en niet overleden is. Dit zijn voorwaarden om een verhuizing of emigratie aan te geven. Het opgegeven adres wordt geverifieerd door een koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Als de gemeente daarvoor kiest, kan de hoofdbewoner direct inwoning bevestigen met zijn DigiD. Hij hoeft hiervoor geen verklaring te downloaden of in te dienen. Degene die de aangifte doet, kan het ingevulde formulier meteen downloaden en daarnaast ontvangen in MijnOverheid Berichtenbox.

Hoe werkt het voor de gemeente?
Ontvangst van de aangifte en bewijsstukken werkt voor beide diensten op dezelfde manier. De gemeente ontvangt een e-mail met de melding dat er aangifte is gedaan. Een medewerker logt met eHerkenning (niveau 2) in op het portaal van de landelijke dienst en download de aangiftes en bijbehorende bewijsstukken. In de herfst van 2017 is er een koppelvlak beschikbaar zodat de aangiftes in het eigen zaaksysteem of de backoffice applicatie ontvangen kunnen worden.

Voor beide diensten geldt dat je op de lokale website een verwijzing naar het portaal van de landelijke dienst kunt opnemen. Via een aansluiting op de landelijke standaard Samenwerkende Catalogi kun je de Aangifte Overlijden ook beschikbaar stellen via ondernemersplein.nl. De dienst Aangifte Verhuizen & Emigreren wordt beschikbaar gesteld via mijn.overheid.nl.

Meedoen met de pilot
Onder andere de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Zaanstad, Zuidplas, Amsterdam zijn in juni gestart met de pilots. Voor hen betekent deelname:

  • koploper zijn;
  • voorbereid zijn op nog veel meer online landelijke diensten die volgen, bijvoorbeeld Aanvraag uittreksels & afschriften BRP en burgerlijke stand, Bezwaren, Klachten, Meldingen openbare ruimte & overlast, Melding overtreding van omwonenden en aansprakelijkheid;
  • invulling geven aan de kernambities uit de Digitale Agenda 2020 ‘massaal digitaal, maatwerk lokaal’ en ‘werken als één efficiënte overheid'

Doe je mee? Meld je dan direct aan. Het projectteam neemt contact met je op.

Meer informatie
Op de website DA2020: Online dienst Aangifte Overlijden en Aangifte Verhuizen & Emigreren.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op via landelijkeonlinediensten@kinggemeenten.nl.

Bron: KING