RDW rijbewijstarieven voor 2018

Identiteitsmanagement

De rijbewijstarieven voor 2018 stijgen niet ten opzichte van 2017. Deze tarieven zijn onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat formeel goedgekeurd.

De tarieven voor 2018 zijn als volgt:

  • Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier: € 9,70  
  • Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed: € 34,10
  • De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) = € 43,80 af aan de RDW. 

Maximumtarief rijbewijs voor de burger stijgt licht

De burger betaalt aan de gemeente met ingang van 1 januari 2018 voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 39,45. Voor 2017 was het maximum tarief rijbewijs € 39,11.

Bron: RDW