Reactie VNG & NVVB op de Adviesaanvrag van de Aanpassingswet Algemene verordening

Identiteitsmanagement

De NVVB heeft samen met de VNG een reactie gegeven op de Adviesaanvraag over de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming. De adviesaanvraag richtte zich op de onderdelen van het ontwerpwetsvoorstel die zien op de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming in de Kieswet en de Wet raadgevend referendum. Er zijn een aantal opmerkingen.

Lees hier de brief.