Reisdocumentendip melden aan bestuur en management

Identiteitsmanagement

Vanwege het verdubbelen van de geldigheidsduur van reisdocumenten in maart 2014 voor personen van 18 jaar en ouder, wordt een dip verwacht in het aantal reisdocumenten dat jaarlijks wordt aangevraagd. Uiteraard meld je dat bij jouw gemeentebestuur dan wel het management vanwege de dan teruglopende legesinkomsten en gevolgen die dat heeft. In samenspraak met het ministerie bieden wij hierbij een generieke tekst aan die gebruikt kan worden bij die melding. Wat het exact voor iedere gemeente betekent is hier niet in opgenomen. De tekst kan naar eigen inzicht aangevuld worden.

"Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 wordt ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor burgerzaken sterk af. Afhankelijk van onder andere de demografische omstandigheden kan deze daling per gemeente verschillen. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle “18+ documenten” in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen “-18 documenten” worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt."