Schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP geactualiseerd

Persoonsinformatiemanagement

De werkgroep Schriftelijke Verstrekkingen BRP is sinds het in werking treden van de Wet BRP continue bezig met het bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensverstrekkingen. Het schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP is in september 2017 geactualiseerd.

Bekijk hier het schema en de wijzigingen.