Standpunt NVVB sekseregistratie op gemeentelijke formulieren verleden tijd

Persoonsinformatiemanagement

In een brief aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2016 sprak de NVVB haar steun uit voor het beleid van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de gendervermelding in formulieren. Als vereniging voor burgerzaken die staat voor efficiënte en effectieve dienstverlening, op de eerste plaats in het belang van der burger, is dit een stap in de goede richting.

Burgers moeten eenvoudig gebruik kunnen maken van gemeentelijke diensten via de diverse bestaande dienstverleningskanalen. Wat gemeenten daarbij van burgers vragen moet rechtstreeks te maken hebben met het product of de dienst die de burger wenst. Daarbij dienst naar ons idee bij alle gegevens die de gemeente vraagt, goed nagedacht te worden waarom deze worden gevraagd. De vraag naar het geslacht van de burger is een goed voorbeeld van een gegeven dat vaak niet nodig is voor de verdere behandeling van het verzoek van de burger.

Het geslacht kan identificerend zijn maar is in feite niet nodig bij de identificering. In de digitale dienstverlening kan DigiD een goed identificatieproces zijn. Bij andere kanalen is wellicht een opgave van namen, geboortedatum en Burgerservicenummer reeds voldoende om te weten met wie de gemeente van doen heeft. 

Lees hier het artikel over sekseregistratie uit B&R nr. 5 2016 terug.